WARSZAWA – cykl spotkań pt. Mówie NIE z miłości


Jak, kiedy i czy w ogóle odmawiać swojemu dziecku? Sztuka mówienia NIE to umiejętność, która kształtuje w dziecku poczucie granic. Każdy powinien tej sztuki się nauczyć. Jeśli czujesz, że nie do końca sobie radzisz z mówieniem NIE zapraszam do grupy rozwojowej.
 
Cel zajęć i spodziewane efekty:
 
Po zajęciach zakładam, że będziesz bardziej świadomy/a tego, czemu nie potrafisz odmawiać swojemu dziecku i nie tylko. Dlaczego trudno Ci stawiać granicę. Dzięki temu będziesz mogła/mógł zmienić swoje zachowanie i nauczyć się praktycznych sposobów i metod stawiania granic, z tym samym mówienia NIE.
 
Czas trwania: 3 spotkania X 3 godziny, Maj 10.05, 17.05, 24.05
Zapisyi miejsce spotkań: Po zebraniu się grupy (od 6 do 10 osób) podawane są dokładne informacje dotyczące miejsca oraz płatności. W zależności od liczebności grupy i dostępności Sali warsztaty odbywają się wLaboratorium Psychologii Procesu lub w Inspiration Space.

Koszt jednego spotkania, dla jednej osoby: 80 zł.

Więcej informacji  i zapisy www.psycholog-pociecha.com