WARSZAWA – Dla rodzin – konferencja

Plan:

STREFA RODZICA

10.00-10.30  Rejestracja uczestników (zapisanych na część I)

CZĘŚĆ I : 10.30- 13.45

10.30-11.00

Część wstępna: powitanie, wypowiedzi zaproszonych gości.

Formy wsparcia warszawskich rodzin przez Miasto st. Warszawa – Biuro Pomocy  i Projektów Społecznych.

11.00-11.30

Dobre praktyki: „Tworzenie miejsc integracji dla rodzin z małymi dziećmi”

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego Miasta st. Warszawy oraz warszawskich klubów dla rodzin.

11.30-12.15  

Wspomaganie rozwoju mowy małych dzieci, specyficzne trudności, kiedy należy się martwić?

Neurologopeda – Iwona Demiańczuk-Cieślak

12.15-13.00

Psychologia więzi , kilka słów o tym na co zwracać uwagę w wychowywaniu dzieci.

Elżbieta Olszewska – Fundacja ABC XXI wieku „Cała Polska czyta dzieciom”

13.00-13.45

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego małych dzieci – emocjonalne uwarunkowania tempa i jakości rozwoju.

Fizjoterapeuta – Paweł Zawitkowski

Przerwa kawowa 13.45-14.00

13.30-14.00 Rejestracja uczestników (zapisanych na część II)

CZĘŚĆ II: 14.00-16.15

14.00-14.45

Co może dziecko? Prawa najmłodszych w teorii i praktyce.

Psycholog – Dorota Zawadzka

14.45-15.30

Zdrowie dziecka, jak bronić się przed chorobami wieku dziecięcego.

Pediatra – Maria Kotowska

15.30-16.15

Macierzyństwo- kwestie ekonomiczne i społeczne.

Sylwia Chutnik – Fundacja Mama

16.15-16.30

Zakończenie, podsumowanie konferencji.

Ze względów organizacyjnych proponowana tematyka wykładu może ulec niewielkim zmianom. W strefie rodzica uczestniczą rodzice/ opiekunowie.

STREFA DZIECKA

godz.: 10.00-16.30

Zorganizowane animacje dla dzieci prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych klubów dla rodzin  przeplatane czytaniem bajek przez „znane” osoby : burmistrz, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, specjaliści, rodzice, opiekunowie i inni.

Strefa dziecka wyposażona zostanie w sprzęt i pomoce dla dzieci (kącik plastyczny, stoisko z malowaniem twarzy, stoliki, krzesełka, zabawki edukacyjne, maty, przewijak itp.).
W strefie dziecka uczestniczą dzieci wraz z rodzicem/opiekunem.

Liczba miejsc ograniczona ! (idealnie, gdy na konferencję zapiszą się całe rodziny, w tym osoba dorosła do strefy rodzica oraz dziecko wraz z drugim opiekunem/rodzicem do strefy dziecka)

Termin: 17.11.2012
Godz. 10.00-16.30
Miejsce: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Jezuicka 4, Warszawa
Kontakt: Obowiązują zapisy na wybraną I lub II część: [email protected],503 825 567
Koszt: konferencja bezpłatna