WARSZAWA – Dni Darmowych Diagnoz Logopedycznych


Przewodnią myślą akcji jest szczegółowa diagnoza logopedyczna Państwa dzieci, jednak przewidzieliśmy również szereg innych atrakcji. Dzieci będą między innymi mogły brać udział w licznych zabawach logopedycznych i  ogólnorozwojowych. Państwo natomiast, w czasie zabawy Państwa pociech, będą mogli skorzystać ze specjalistycznych porad dotyczących prawidłowego rozwoju mowy dziecka oraz tego jak wspierać jego rozwój w domu. 
 
Aby wziąć udział w diagnozie należy zapisać dziecko pod numerem telefonu: 609 777 969.
 
Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy drobne upominki.
 
ZAPRASZMY SERDECZNIE!
Fundacja SILENTIO