WARSZAWA – Dwudniowe warsztaty „Zrozumieć Krainę Dziecięcych Emocji”

Z informacji organizatora:

Szkolenie ma również wesprzeć rodzica w procesie radzenia sobie z burzliwymi i niejednokrotnie niepohamowanymi emocjami swojego dziecka.

Próbujemy odpowiedzieć na pytania:

•    Jak kanalizować emocje dziecka?

•    W jaki sposób reagować na emocje dziecka?

•    Jak radzić sobie z nimi, aby ich nie tłamsić?

•    Jak posługiwać się językiem dzieci?

Termin: 14-15.06.2012
Godz. 17:00-20:00
Miejsce: Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 (W trakcie warsztatów zapewniamy opiekę dla Państwa dzieci w jednej z sal przedszkolnych)
Kontakt: www.zaczarowanakrainaemocji.org,
Koszt: warsztaty są bezpłatne – współfinansowane przez m. st. Warszawa