WARSZAWA – Edukacja to relacja – konferencja

EDUKACJA TO RELACJA

Termin: 24.10.2016 godz. 8:30 – 16.30
Adres: ul. Chodakowska 19/31
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej SWPS
 
Człowiek to istota społeczna – nie istnieje bez relacji z innymi ludźmi. Kiedy rodzi się dziecko, żeby przeżyć, potrzebuje jedzenia i miłości. Kiedy dorasta – potrzebuje jedzenia i miłości. Kiedy idzie do szkoły potrzebuje… no właśnie: czego – poza jedzeniem – potrzebuje, żeby w pełni rozwinąć się jako istota ludzka? Potrzebuje relacji, uwagi i miłości. Zbyt często dostaje jednak: uwagi, oceny i brak akceptacji dla tego kim jest, co potrafi, co go interesuje, a co nie… Żyjemy w czasach zaniku więzi. Nie mamy czasu na ich pielęgnowanie. Nie mamy czasu na przyjaźnie, na wspólne celebrowanie codziennych radości. Bo albo ciężko pracujemy, ale ciężko się uczymy, albo ciężko od tego wszystkiego chorujemy.
 
Co możemy zrobić, żeby zmienić ten niepokojący stan rzeczy? Żeby budować mosty zamiast murów? Żeby nauczyć się korzystać z najpotężniejszego narzędzia jakim dysponujemy – empatii? Jak dotrzeć do głębi naszego człowieczeństwa? Jak dotrzeć do każdego – nawet najmniejszego człowieka?
 
Możemy zadbać, żeby w szkołach zaczęto więcej wagi przykładać do rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Możemy wyposażyć nauczycieli w kompetencje i narzędzia do nawiązywania bliższych relacji z uczniami i ich rodzicami. Możemy zredefiniować misję szkoły w Polsce – od miejsca, którego podstawowym celem jest przekazywanie wiedzy, do miejsca, w którym każdy – zarówno uczeń, jak też jego rodzice i nauczyciele, mają przestrzeń do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i dialogu. Miejsca, w którym każdy czuje się bezpieczny i akceptowany i może w pełni rozwijać swój unikalny potencjał.
 
Dlatego serdecznie zapraszamy na pierwszą konferencję z cyklu “Edukacja to relacja”, zorganizowaną we współpracy Fundacji EduTank i SWPS. Konferencja ta będzie okazją do wspólnego zastanowienia się, co jest kluczowe dla mądrej edukacji, w jakim miejscu znajdujemy się jako ludzkość i jak szkoła może odpowiedzieć na potrzeby nasze i naszych dzieci. Wysłuchamy znamienitych mówców, poznamy najlepsze rozwiązania, wymienimy doświadczenia i zbudujemy nowe relacje. Nie zdradzimy od czego rozpocznie się nasze spotkanie z Państwem – niech pozostanie to niespodzianką:) Wszystkie pozostałe szczegóły znajdziecie poniżej.
 
Zapraszamy serdecznie dzieci – przewidzieliśmy dla Was specjalne atrakcje związane z przypadającym na ten dzień Światowym Dniem Origami! (Zapraszamy serdecznie dzieci pod opieką dorosłych!)
 
Niech moc relacji będzie z nami!

O programie, mówcach i zasadach rejestracji można przeczytać na stronie: http://edukacjatorelacja.pl