WARSZAWA – Grupa wsparcia dla rodziców nastolatków

Udział w spotkaniach pozwoli doskonalić umiejętności:

  • komunikacji z nastolatkiem,
  • rozumienia potrzeb dorastających dzieci i swoich własnych,
  • rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami własnymi i dziecka,
  • stawiania granic i radzenia sobie z „trudnymi” zachowaniami,
  • rozumienia przyczyn pojawiających się trudności.

12 spotkań – środy w godzinach 18.00 – 20.30. Pierwsze spotkanie 24 września 2014.
Spotkania odbywają się w Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” przy ulicy Tarczyńskiej 11/24.
 
Zapraszamy również na inne warsztaty:

Od 10 września – Cykl spotkań edukacyjnych dotyczących zachowań ryzykownych
12 – 13 września – Pracownia Dobrych Relacji
10 – 11  października – Pracownia Dobrej Komunikacji
21 – 22 listopada – Bunt nastolatka – trudne emocje w relacji z nastolatkiem
 
Zapisy i informacje: [email protected],tel.: 792 765 790.
 
Udział w warsztacie jest bezpłatny.
 
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.