WARSZAWA – I kto tu rządzi? – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

15 listopada (sobota) w godzinach 14.00-17.00 w „3 pokoje z kuchnią” – miejsce aktywności lokalnej dla Zielonej Białołęki ul.Głębocka 84, Warszawa

Prowadząca: Małgorzata Gizak – pedagog, psycholog szkolny, doradca, certyfikowany coach
Zapisy:
 
Jeżeli nie wiesz co zrobić:
• kiedy dziecko lekceważy Twoje nakazy i zakazy,
• gdy słowo „zaraz” jest ulubionym zwrotem w jego słowniku,
• gdy czasami z bezsilności opadają Ci ręce…

Przyjdź, a dowiesz się:
• jak z szacunkiem i miłością, a jednocześnie z konsekwencją i spokojem, egzekwować od dziecka ustalone reguły;
• jak unikać typowych błędów najczęściej popełnianych przez rodziców;
• w jaki sposób zachęcić dziecko do współpracy
• jak uczyć dziecko odpowiedzialności oraz skutecznego rozwiązywania problemów. 

Program warsztatów:

1. Poznaj swój wzorzec postępowania
• Model przyzwalający;
• Model restrykcyjny;

2. Granice w wychowaniu
• Granice – po co są potrzebne;
• Rodzaje granic;
• Typowe błędy podczas wytyczania granic;
• Granice, a poziom rozwoju dziecka.

3. Konsekwencje
• Cechy konsekwencji;
• Rodzaje konsekwencji;
• Skuteczność konsekwencji;

4. Czas na zmiany
• Procedura upewniania się;
• Technika przecięcia;
• Ochłonięcie;
• Metoda ograniczonego wyboru;
• Wspierające komunikaty.
 
„Podstawą skutecznego wychowana bez przemocy jest konsekwentne ustalanie granic, umożliwiające dziecku orientację w otaczającym je świecie.”
Robert McKenzie.