WARSZAWA – II Narada Nauczycielska

Chcemy, aby regularność naszych spotkań była nową wartością, aby wspólnie tworzona przestrzeń dyskusji była pożyteczna i przyjacielska. Zapraszamy do siedziby fundacji.


Co w muzyczno-pedagogicznej trawie piszczy? Jakiej pomocy potrzebują nauczyciele muzyki, a jak w szkolną edukację muzyczną mogą się włączyć organizacje pozarządowe? Jakie rodzaje działań są wartościowe, a które bez sensu? Co można poprawić, z czego zrezygnować, przy czym się upierać.

Spotkajmy się w gronie praktyków, osób dobrze zorientowanych w aktualnej rzeczywistości oświatowej, aby zastanowić się nad adekwatnymi i efektywnymi metodami pracy. Spróbujmy uchwycić postępujące zmiany w metodyce faktycznie stosowanej przez nauczycieli muzyki. Spodziewamy się usłyszeć od Państwa fascynujące opowieści o Waszych eksperymentach. Chcielibyśmy także pomarzyć wspólnie o idealnej edukacji muzycznej, o tym jak powinna wyglądać w przedszkolu i szkole.

Ważnym tematem narady powinna być współpraca nauczycieli muzyki ze środowiskiem oświatowym i organizacjami pozarządowymi. Fundacje i stowarzyszenia mogą uzupełniać działania państwa w edukacji, szkoły coraz chętniej otwierają się na tę współpracę. Spróbujmy więc określić konkretne zadania, w których organizacje pozarządowe mogą być przydatne nauczycielom muzyki i odwrotnie jak nauczyciele muzyki mogą wpłynąć na nasze działania na rzecz szkolnej edukacji muzycznej, formalnej i nieformalnej.
 
 
Gościem Narady Nauczycielskiej będzie Malina Sarnowska – skrzypaczka, pedagog i animatorka życia muzycznego. Ukończyła z wyróżnieniem warszawską Akademię Muzyczną w klasie skrzypiec prof. Julii Jakowicz oraz roczne podyplomowe studia pedagogiki muzyki i tańca w Instytucie Orffa w Salzburgu. Pracą pedagogiczną zajmuje się od 20 lat, przez 6 lat uczyła w Danii. Od kilkunastu lat zaangażowana w koncerty edukacyjne, m. in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którą od kilku sezonów związana jest na stałe. W 2003 r. otrzymała dyplom Ministra Kultury za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. Obecnie zajmuje się praktycznie wszystkim, co łączy ze sobą edukację i muzykę. Prowadzi  zajęcia umuzykalniające z dziećmi w wieku od 1 do 6 lat, a także kursy dla nauczycieli w Polsce i za granicą. Współpracuje z Filharmonią im. A. Rubinsteina w Łodzi w ramach cyklu edukacyjnego „Odkrywcy muzyki” oraz z Fundacją „Muzyka jest dla wszystkich” m.in. prowadząc koncerty Smykofonii. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Carla Orffa i stypendystką ISME w biennale 2013-2015. Współautorka cyklu edukacyjnego dla uczniów klas IV-VI pt. „Nuty, smyki i patyki” (WSiP).
 
 
Plan Narady:

17:00 -18:00 Rozmowa z zaproszonym gościem – Maliną Sarnowską.
18:05 – 18:45 Grupy twórcze–przedyskutujmy sposób zorganizowania naszych spotkań, zwłaszcza tworzenie podgrup tematycznych.
Potrzebna jest nadal dyskusja o portalu Muzykoteka Szkolna. Rekomendacje zostaną przekazane twórcom portalu.
 
18:55–19:30 Hydepark – dyskusja wokół tematu zgłoszonego przez uczestników Narady; sygnalizowanie potrzeb; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; praca nad wspólnymi inicjatywami – zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów.
 
II Narada Nauczycielska odbędzie się 20 marca o godzinie 17.00 w siedzibie naszej Fundacji.
 
Zapraszamy do uczestniczenia w tematach Narad w formie przedstawiania swoich opinii i zgłaszania pomysłów również online poprzez formularz na stronie internetowej.  Państwa opinie pozwolą właściwie ukierunkować naszą inicjatywę, pozwolą także na uzyskanie pełniejszego obrazu stanu i potrzeb szkolnej edukacji.
 
Adres siedziby Fundacji: 

Warszawa, Saska Kępa, ul. Paryska 31 m 14 b (domofon 142)
 
Zgłoszenia do udziału w debacie prosimy wysyłać na adres:

Szczegółowe informacje pod nr tel. 605-225-849