WARSZAWA – Ja i świat uczuć. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

 
Zakres tematyczny zajęć:
– rozpoznawanie  i nazywanie emocji u siebie i innych 
– nauka dostrzegania zależności między myślami, uczuciami i działaniami 
– uczenie się konstruktywnego sposobu wyrażania i kontrolowania uczuć
– rozwijanie  empatycznej i współczującej postawy wobec innych
– ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji bez przemocy
– nauka odpowiedzialności za własne decyzje i działania.
 
 Będziemy wspólnie rozmawiać, czytać, wymyślać rozmaite historie i baśnie, rysować, lepić, kleić  i bawić się muzycznie w towarzystwie pacynkowych gości.
 
Spotkania będą odbywać się w siedzibie KOPD, w soboty w godzinach 10:00 – 11:30,  w okresie od 10 września do 29 października 2016 roku i prowadzone będą przez pedagoga specjalnego i psychologa.
 
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Szumowską w celu umówienia indywidualnej konsultacji rodzica przed rozpoczęciem zajęć.  Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na zajęcia. Zajęcia nie mają charakteru terapeutycznego. Zapraszamy dzieci bez wskazań terapeutycznych. 

Kontakt: (0-22) 626-94-19 , Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.