WARSZAWA – Ja i świat uczuć – zajęcia dla dzieci w KOPD


Zakres tematyczny zajęć:
– rozpoznawanie  i nazywanie emocji u siebie i innych 
– nauka dostrzegania zależności między myślami, uczuciami i działaniami 
– uczenie się konstruktywnego sposobu wyrażania i kontrolowania uczuć
– rozwijanie  empatycznej i współczującej postawy wobec innych
– ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji bez przemocy
– nauka odpowiedzialności za własne decyzje i działania.
 
Będziemy wspólnie rozmawiać, czytać, wymyślać rozmaite historie i baśnie, rysować, lepić, kleić  i bawić się muzycznie w towarzystwie pacynkowych gości.
 
Spotkania będą odbywać się w siedzibie KOPD, w soboty w godzinach 10:00 – 11:30,  w okresie od 3 października do 12 grudnia 2015 roku i prowadzone będą przez pedagoga specjalnego i psychologa.
 
Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Szumowską w celu umówienia indywidualnej konsultacji rodzica i dziecka przed rozpoczęciem zajęć. Odbycie konsultacji jest niezbędnym warunkiem przyjęcia na zajęcia. 
 
Kontakt: (0-22) 626-94-19, 791-793-009, Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, III piętro, Warszawa.
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.