WARSZAWA – Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza rodziców do udziału w grupie wsparcia

Z informacji organizatora:

Grupa przeznaczona jest dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania z byłym partnerem. Konflikty między byłymi partnerami, kryzysy małżeńskie, rozwód bądź separacje to sytuacje uruchamiające przeżywanie bardzo silnych emocji takich jak: rozczarowanie, złość, niechęć, żal czy wrogość. Bywa tak, że dorosłym brakuje wsparcia i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i trudno im skoncentrować uwagę na dziecku i jego potrzebach.

Program zajęć obejmuje wiedzę i ćwiczenia praktyczne na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, sposobów rozwiązywania konfliktów, asertywności, zasad dobrej komunikacji, mediacji rodzinnej i radzenia sobie z emocjami. Udział w grupie daje uczestnikom konkretną wiedzę oraz możliwości przełożenia jej na sytuacje życiowe.

Termin: Spotkania grupy będą prowadzone przez dwóch trenerów-psychologów i obejmują 2 kolejne weekendy 7-8.07. oraz 14-15.07.2012 roku w godzinach 9.00 – 17.00 (w sumie 4 spotkania).

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z Panią Karoliną Budzik w celu umówienia indywidualnej konsultacji psychologicznej przed rozpoczęciem spotkań grupowych. Odbycie indywidualnej konsultacji psychologicznej jest niezbędnym warunkiem przyjęcia do grupy.

Kontakt: (0-22) 626-94-19,
Miejsce: Komitet Ochrony Praw Dziecka, Centrum Interwencyjne, ul. Oleandrów 6, Warszawa.
Koszt: Udział w grupie jest bezpłatny! – UWAGA: Liczba miejsc ograniczona!

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu