WARSZAWA – Konferencja – ‚AUTYZM. Interakcje – porozumienie – dialog’

 

15-16.11.2013
Konferencja –  ‚AUTYZM. Interakcje – porozumienie – dialog’

Tegoroczna Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS będzie dotyczyć zagadnień związanych z wypracowywaniem pomocy tym osobom z zaburzeniami spektrum autyzmu, które mają trudności w posługiwaniu się mową, wymagają stosowania różnorodnych form porozumiewania się, którym trudno nawiązywać jest relacje z toczeniem. 

 
Z tego względu zapraszamy na nią szczególnie terapeutów, psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej i oczywiście rodziców osób z autyzmem w różnym wieku i o różnym poziomie głębokości zaburzeń oraz wszystkie inne osoby zaintresowane tematem.
 
Prelegentami tegorocznej konferencji będą specjaliści z Wielkiej Brytanii: 

Janet Gurney oraz Dave Hewett, którzy zaprezentują metodę Intensive Interaction. Podzielą się z nami wiedzą jak budować podstawy kontaktu, komunikacji, uwagi i jak motywować do nauki tych umiejętności dzieci, młodzież i dorosłe osoby z autyzmem.

Gina Davies – terapeutka mowy i języka z Attention Autism. Jak sama mówi o sobie, stara się uczynić terapię mowy bardziej dostępną i zrozumiałą dla rodziców i innych specjalistów. 

Koszt udziału jednej osoby w tegorocznej Konferencji wynosi:
 
• 370 zł – w przypadku dokonania przelewu do dn. 15.07.2013 r., 
• 400 zł – w przypadku dokonania przelewu do dn. 10.09.2013 r., 
• 430 zł – w przypadku dokonania przelewu po dn. 10.09.2013 r.
 
Decyduje data dokonania przelewu.
 
Formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje już od piątku na stronie www.synapsis.org.pl 
 
Miejsce:
Fundacja SYNAPSIS
ul. Ondraszka 3
02-085 Warszawa
e-mail: