WARSZAWA – Konferencja Bliskości

Wrażliwi i dostępni emocjonalnie rodzice pomagają dziecku zbudować bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu oraz wpływa na poczucie szczęścia. Attachment Parenting (Rodzicielstwo Bliskości) to termin utworzony przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa, określający filozofię rodzicielską opartą na zasadach teorii przywiązania w psychologii rozwojowej, która mówi, że dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, mającą wpływ na całe jego przyszłe życie.

Wiele badań naukowych, zarówno z zakresu psychologii, jak i pediatrii, udowadnia korzystny wpływ praktyk z zakresu Rodzicielstwa Bliskości (reagowanie na płacz, nisko zmedykalizowny poród, karmienie piersią i in.) na zdrowie psychiczne i fizyczne nie tylko dziecka, ale i zajmujących się nim dorosłych.

Wzrastająca popularność Rodzicielstwa Bliskości stawia przed wszystkimi osobami pracującymi z małymi dziećmi i ich rodzicami nowe wyzwania. To nimi będziemy się zajmować podczas I Konferencji Bliskości – w gronie ekspertów i ekspertek z organizacji społecznych i osób profesjonalnie i naukowo zajmujących się zagadnieniami leżącymi w kręgu zainteresowań rodziców chcących praktykować Rodzicielstwo Bliskości.

I Konferencja Bliskości to:

  • Pierwsze na taką skalę wydarzenie w Polsce dotyczące Rodzicielstwa Bliskości
  • Bezpośredni kontakt z osobami zajmującymi się zawodowo opieką nad dziećmi i świadomymi rodzicami
  • Udział światowej sławy gości z zagranicy – Marthy i Williama Searsów
  • Interesujące panele z uznanymi ekspertami i specjalistami

Szczegółowy program i rejestracja: www.konferencjabliskosci.pl