WARSZAWA – konferencja parasowa – MaMa na uczelni

Fundacja MaMa wspólnie z Obywatelami Nauki zaprasza na otwartą debatę poświęconą łączeniu studiów i pracy naukowej z rodzicielstwem. Spotkanie odbędzie się 26 września br. o godzinie 18:00 w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przy ul. Brackiej 20b w Warszawie.

Będziemy rozmawiać o specyfice rodzicielstwa na uczelniach, o możliwych udogodnieniach i obecnych utrudnieniach w łączeniu studiów / pracy naukowej z opieką nad dzieckiem. Wskażemy bariery mentalne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie rodziców na uczelniach. Podczas spotkania wypracujemy trzy postulaty do władz akademickich, mające na celu ułatwienie łączenia rodzicielstwa z pracą i nauką.

Panelistami będą:

Sylwia Chutnik z Fundacji MaMa
Beata Karpińska z Fundacji MaMa
Maciej Malicki z IM PAN i Obywateli Nauki

Po wystąpieniach panelistów planowana jest dyskusja, do której zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki spotkania. Podczas debaty będzie czynny kącik dla dzieci, przygotowany przez Fundację MaMa.

Debata jest częścią kampanii „MaMa na uczelni”, prowadzonej w tym roku przez Fundację MaMa.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.                    

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie, wspólnie starajmy się, aby uczelnie wyższe dołączyły do grona miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom!    

Informacji nt. debaty udzielają:

Katarzyna Niewczas, Fundacja MaMa:
Małgorzata Perycz, sekretariat ON: