WARSZAWA – Konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

Podczas dwudniowej konferencji ponad 500 profesjonalistów będzie poznawać praktyki ochrony najmłodszych zarówno z Polski, jak i z innych państw (m.in. z USA, Wielkiej Brytanii czy Szwecji). Wykłady, debaty i warsztaty to okazja do poszerzenia kompetencji z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także jedyna w naszym kraju okazja do wspólnej, interdyscyplinarnej analizy istniejącego systemu oraz wypracowania rekomendacji zmian, które trzeba wprowadzić, aby dzieci mogły dorastać bez zagrożeń. Specjalne sesje poświęcone zostaną m.in. problemowi śmierci dzieci w wyniku maltretowania, ochronie małoletnich świadków, pomocy terapeutycznej dla dzieci krzywdzonych, zespołom interdyscyplinarnym.

Rola systemowych rozwiązań ochrony dzieci jest kluczowa. Musimy budować środowisko kompetentnych profesjonalistów  pomagających dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych oraz kompleksową ofertę wsparcia rodziny, z której będą mogli korzystać. Ta konferencja jest ważnym krokiem w tym kierunku –  mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Ważnym aspektem konferencji będzie nawiązanie do idei Janusza Korczaka. Jego osobie zostanie poświęcona sesja inauguracyjna oraz pokaz Projektu Korczak – specjalnych aranżacji multimedialnych z udziałem dzieci, sportretowanych na podobieństwo ich rówieśników z czasów pedagogicznej działalności Starego Doktora. Autorką pokazu (visual art) jest Karolina Fender Noińska z projektu jajkoFilm.

9. Ogólnopolska konferencja „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” jest organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Konferencja odbywa się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

Termin: 22-23 października
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Więcej informacji na temat wydarzenia na www.dzieckoswiadek.fdn.pl