WARSZAWA – Majowa odsłona Cyfrowej Wyprawki

Do udziału zapraszamy nauczycieli i inne osoby zawodowo zajmujące się kształceniem dzieci i młodzieży w zakresie edukacji medialnej: pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, wychowawców placówek pozaszkolnych i świetlic.

Warsztat poprowadzi Kamil Śliwowski – trener, animator, ekspert w zakresie bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy materiały i obiad. Zwrot kosztów podróży będzie możliwy w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem.

Więcej informacji i formularz zapisu. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 kwietnia. Będziemy wdzięczni za przesłanie tej informacji do osób potencjalnych zainteresowanych lub, jeśli mają Państwo taką możliwość, o zamieszczenie jej na prowadzonej przez Państwa stronie internetowej.

Zapraszamy też do odwiedzenia strony cyfrowa-wyprawka.org i korzystania z bezpłatnych autorskich materiałów edukacyjnych Fundacji Panoptykon, które stanowią bazę programu warsztatów.

„Cyfrowa Wyprawka” realizowana jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.