WARSZAWA – Mała Terpsychora w Galerii Apteka Sztuki


Najbliższe terminy
 
Marzec: 8, 15, 22, 29
Kwiecień: 5,12, 26
Maj: 10,17, 24, 31 
MIEJSCE ZAJĘĆ I SPRZEDAŻ BILETÓW: 
Galeria Apteka Sztuki, Al. Wyzwolenia 3/5, Warszawa
Soboty, 11.30- 13.00
 
Cennik
 
Wejście jednorazowe– 36 zł
Karnet (9 zajęć x 32 zł)– 290 zł
Płatność: gotówka, karta
PATRONI MEDIALNI: Radio Bajka, Qlturka.pl, Ego Dziecka.pl
 
Opis projektu
 
Autorski projekt Fundacji ” Terpsychora” o charakterze edukacyjnym stworzony specjalnie dla dzieci i młodzieży. Jego idea polega na organizowaniu zajęć artystycznych, których celem jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat sztuki tańca, rozwinięcie ich zainteresowań teatrem i sztuką, rozbudzenie wyobraźni, twórczego postrzegania świata i wrażliwości na piękno.
 
Zajęcia składają się z części teoretycznych i praktycznych dostosowanych do wieku uczestników.
Prowadzone są przez teoretyków tańca, artystów baletu, zawodowych tancerzy z wykształceniem pedagogicznym oraz gościnnie artystów muzyków i plastyków.
 
W trakcie zajęć wykorzystywane są: fragmenty spektakli, muzyka, kostiumy sceniczne, rekwizyty, materiały plastyczne, materiały poglądowe w postaci: książek, programów baletowych, afiszy teatralnych.
 
STRONA PROJEKTU: www.małaterpsychora.edu.pl