WARSZAWA – Mała Terpsychora w Muzeum dla Dzieci – spotkania ze sztuką tańca

 
Terminy i tematy najbliższych zajęć:
 
10.03.2014 r. / Kim była Terpsychora i dlaczego nie każdy ruch jest tańcem?
17.03.2014 r. / Taniec Starożytnych Greków
24.03.2014 r. / Co to jest taniec klasyczny i jak rozmawiają ze sobą tancerze na scenie?
31.03.2014 r. / Poznajmy Swanildę, Franza i dr Coppeliusa, bohaterów baletu komicznego „Coppélia, czyli Dziewczyna o szklanych oczach”
 
Miejsce zajęć: 
Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie,
ul. Kredytowa 1
PONIEDZIAŁKI, 17.00- 18.30
 Wstęp: 25 pln / 20 pln- cena biletu w karnecie
ZAPISY: www.malaterpsychora.edu.pl
Informacje: [email protected]
PATRONI MEDIALNI: Radio Bajka, Qlturka.pl, EgoDziecka.pl
 
Autorski projekt Fundacji ” Terpsychora” o charakterze edukacyjnym stworzony specjalnie dla dzieci i młodzieży. Jego idea polega na organizowaniu zajęć artystycznych, których celem jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat sztuki tańca, rozwinięcie ich zainteresowań teatrem i sztuką, rozbudzenie wyobraźni, twórczego postrzegania świata i wrażliwości na piękno.
 
Zajęcia składają się z części teoretycznych i praktycznych dostosowanych do wieku uczestników.
Prowadzone są przez teoretyków tańca, artystów baletu, zawodowych tancerzy z wykształceniem pedagogicznym oraz gościnnie artystów muzyków i plastyków.
 
W trakcie zajęć wykorzystywane są: fragmenty spektakli, muzyka, kostiumy sceniczne, rekwizyty, materiały plastyczne, materiały poglądowe w postaci: książek, programów baletowych, afiszy teatralnych.

STRONA PROJEKTU: www.małaterpsychora.edu.pl
STRONA FUNDACJI: www.terpsychora.edu.pl