WARSZAWA – Ósme spotkanie BoboCamp


Plan spotkania:

12.00 Powitanie

12.10 Iza Banach-Kubik

13.10 Przerwa

13.15 Magda Hryciuk

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszamy z dziećmi i książkami na wymianę.

Zasady wymiany książek prowadzonej z Wymienialnia Książek 3za3

1. Wymiana książek odbywa się na zasadzie 1 za 1 – użytkownik za każdą zostawioną książkę może wybrać sobie jedną książkę z Wymienialni.
2. Jednorazowo można wymienić maksymalnie 3 książki przy czym po ich przeczytaniu można je wymienić ponownie.
3. Nie można pozostawiać pojedynczych tomów, podręczników szkolnych lub encyklopedii – wymieniamy się tylko beletrystyką.
4. Można zostawić więcej książek niż się weźmie jednak traktowane są jako dar, a nie jako zapas na kolejną wizytę.
5. Zostawiamy książki w dobrym stanie, nie wkładamy do Wymienialni egzemplarzy porwanych, poplamionych, rozpadających się itp.

Na spotkanie zapraszamy z dziećmi, a FikuMIkuCafe daje 10% rabatu na swoją ofertę.

Termin: 18.04
Godz. 12.00
Miejsce: FikuMikuCafe, Warszawa, ul. Zwycięzców 32
Kontakt: http://www.facebook.com/events/478217395565185/
Koszt: Spotkanie bezpłatne