WARSZAWA – Otwarty wykład psychologiczny dla rodziców małych dzieci

Z informacji organizatora:

W ramach wykładów będą prowadzone dyskusje, w których rodzice będą mogli aktywnie uczestniczyć.

Tematem trzeciego wykładu jest: „Jak zachować się wobec trudnych emocji dziecka.”

Opowiemy czym są emocje, jak rodzic może reagować wobec trudnych czy intensywnych przeżyć dziecka, jak pomóc dziecku w trudnej emocjonalnie sytuacji, czy na wszystkie emocje dziecka rodzic może pozwolić.

Wiemy, że wiedza dotycząca zachowań dziecka i rozumienie ich mechanizmu są niezwykle pomocne w budowaniu dobrych relacji z dzieckiem.

Termin: 27 kwietnia, piątek,
Godz.: 18.30
Miejsce: ul. .Popiełuszki 13 (budynek Ogniska Pracy Pozaszkolnej)
Kontakt: www.pomocrodzicom.pl 0 609 858 868- Monika Ciechomska
Koszt: Zajęcia są bezpłatne. Rodzice z Dzielnicy Żoliborz mają pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty.

Projekt współfinansowany ze środków m.st.Warszawy Dzielnicy Żoliborz, realizowany przez Stowarzyszenie „Rezerwat Kultury”
dofinansowanie-warszawa-rod