WARSZAWA – Piknik „Kreatywny świat dziecka”

 
Z informacji organizatora:

Przedszkole  „Dzieci  Świata  –  Świat Dzieci”  19 maja  br.  (sobota)  organizuje  piknik  pt.  „Kreatywny Świat Dziecka”. Udział w wydarzeniu  jest nieodpłatny. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne dzieci, które zapraszamy wraz z rodzicami.

W trakcie spotkania wspólnie z dziećmi będziemy tworzyli „szalone  fryzury, kolorowe  twarze, zdrowe potrawy i zaczarowane bukiety”. Dzieci będą mogły  także wylosować oprowadzanie na koniu.

Planujemy  także  spotkanie  z  książką,  gdyż  przedszkole  wspiera  Akcję  Społeczną  „Dzielę  się książkami”  organizowaną  przez  Fundację  Dziecko  i  Kultura.  Będziemy  zbierać  książki,  które zostaną przekazane dzieciom przebywającym w domach dziecka, szpitalach oraz  tym, które spędzają czas w świetlicach środowiskowych. Część książek dotrze także do małych wiejskich bibliotek.   

Dzieci  będą  również  miały  możliwość  spotkania  z  Krzysztofem  Kiełbasińskim,  autorem i projektantem dziecięcych książeczek wydawanych przez Wydawnictwo Buchmann Sp. z o.o.

Termin: 19 maja, sobota
Godz. 10.00-14.00
Miejsce: Warszawa Anin, ul. Odrodzenia 12a
Kontakt: www.dzieciswiata-swiatdzieci.pl
Koszt: wstęp na piknik jest bezpłatny