WARSZAWA – Pracownia Dobrych Relacji


Jeśli często reagujesz złością na jego zachowanie, a zależy Ci na tym by z nim rozmawiać i je rozumieć, zapraszamy Cię do udziału w warsztacie, na którym:

– przyjrzysz się swoim potrzebom, granicom, trudnościom,
– porozmawiamy o Twoich przekonaniach dotyczących wychowania i oczekiwaniach w stosunku do dziecka,
– poszukamy sposobów kontrolowania złości i zmiany sposobów reagowania na trudne zachowania dziecka,
– poszukamy Twoich mocnych stron i sposobów wykorzystania ich w budowaniu dobrej relacji z dzieckiem.
Warsztat odbędzie się 12 września w godzinach 17.00 – 20.30 i 13 września w godzinach 9.00 – 17.30.
w Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie” przy ulicy Tarczyńskiej 11/24.
 
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w warsztacie, a zainteresował Cię jego temat, odczuwasz potrzebę bliższego przyjrzenia się poruszanym na nim zagadnieniom, zapraszamy na konsultacje indywidualne lub  rodzinne.
 
Zapraszamy również na inne warsztaty:

Od 10 września – cykl spotkań edukacyjnych dotyczących zachowań ryzykownych
Od 24 września – grupa wsparcia dla rodziców nastolatków
10 – 11  października – Pracownia Dobrej Komunikacji
21 – 22 listopada – Bunt nastolatka – trudne emocje w relacji z nastolatkiem
 
Zapisy i informacje: rodzice@syntonia.org.pl,tel.: 792 765 790.
 
Udział w warsztacie jest bezpłatny.
 
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.