WARSZAWA – warsztaty „Raz, Dwa, Trzy z Tolerancją na Ty”

Komitet Ochrony Praw Dziecka, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego, działająca od 1981 roku na rzecz dzieci, rozpoczął cykl warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji rówieśniczej.

Komitet Ochrony Praw Dziecka dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU zainicjował projekt, który ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji wśród uczniów szkół podstawowych oraz zwrócenie uwagi nauczycieli i rodziców na ten problem. Specjaliści KOPD od marca do czerwca 2014 r. poprowadzą warsztaty w szkołach podstawowych w Warszawie.

Przeprowadzone przez KOPD w 2012 roku badania w losowo wybranych 88 szkołach podstawowych z Warszawy wykazały, że aż 86 placówek deklaruje potrzebę przeprowadzenia warsztatów dotyczących tej tematyki. W 2012 w warsztatach wzięło udział około 300 dzieci. Z uwagi na tak duże zainteresowanie i skalę problemu dyskryminacji rówieśniczej w 2014 roku KOPD, dzięki pomocy Fundacji PZU, podjął się zrealizowania projektu na większą skalę. W planie jest zorganizowanie spotkań z dziećmi, a także praca z nauczycielami i rodzicami. Spotkania z dziećmi przeprowadzają doświadczeni trenerzy- psycholodzy i prawnicy KOPD. Podczas dwugodzinnych warsztatów organizowane są ćwiczenia w grupach, mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu poprzez odwołanie się do osobistychdoświadczeń dzieci. Tak o warsztatach mówi Aleksandra Ejsmont, prawnik KOPD: ”Projekt ma na celu pokazanie dzieciom problemu dyskryminacji, jej konsekwencji, zarówno dla osób, które dyskryminują, są dyskryminowane, a także dla otoczenia”. Pierwsze warsztaty zostały przeprowadzone w jednej z praskich szkół, w klasie piątej i jak bardzo są potrzebne, ocenia jedna z trenerek: „Były dużym wyzwaniem” – mówi Patrycja Kurowska- Kowalczyk, psycholog KOPD –

„Uczniowie sprawiali wrażenie nieobeznanych z aktywnymi formami pracy innymi od konwencjonalnych zajęć w ławkach szkolnych. Dzieci nie respektowały granic stawianych im w sposób asertywny, co może świadczyć, iż mają doświadczenie traktowania ich w sposób przemocowy – za pomocą gróźb, krzyków i kar. Poziom agresji i odreagowania wskazuje na istniejący w klasie problem, wymagający głębszego zaangażowania i prawdopodobnie pracy pedagogicznej i psychologicznej zarówno z całą klasą, jak i pojedynczymi uczniami.” 

Projekt KOPD „Raz, Dwa, Trzy z Tolerancją na Ty” realizowany jest we współpracy z Fundacją PZU. „Dzięki nieocenionej pomocy finansowej od Fundacji PZU realizacja projektu w ogóle była możliwa. Zakupiliśmy niezbędne materiały potrzebne do realizacji warsztatów i przygotowaliśmy dodatkowe materiały informacyjne dla uczniów, nauczycieli, rodziców. Mogliśmy także opłacić doświadczonych trenerów” – mówi Magdalena Stachowiak, Szef Zespołu PR i Pozyskiwania Środków KOPD. „Po przeprowadzeniu ewaluacji planowane są też spotkania z rodzicami i nauczycielami gdzie będziemy mówić o tym, jak zapobiegać nietolerancji i jak pomóc dzieciom dyskryminowanym przez kolegów”.

Więcej informacji na temat warsztatów i działalności KOPD na stronie: www.kopd.pli FB organizacji.

Informacje o Komitecie Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się ochroną praw i interesów dzieci oraz ich rodzin. Od 1981 roku misją Komitetu jest przeciwdziałanie i zapobieganie wszelkim przejawom krzywdzenia dzieci oraz pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Swoją misję KOPD realizuje poprzez Centrum Interwencyjne w Warszawie oraz 23 oddziały terenowe w całej Polsce.

Informacja o Fundacji PZU

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego.  Celem Fundacji jest promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.