WARSZAWA – Rozwojowa grupa wsparcia o charakterze psychoedukacyjnym dla kobiet, które w przeszłości doświadczyły przemocy


Celem spotkań jest:
 
– poznanie swoich mocnych i słabych stron,
– nabycie umiejętności stawiania granic i ochrony siebie przed nadużyciami i przemocą,
– nauczenie się jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
– ćwiczenie asertywnej postawy,
– nauczenie się sposobu budowania pozytywnych relacji z innymi,
– nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami 
– zdobycie wiedzy na temat skutecznego rozwiązywania konfliktów 
 
Termin: 12 września – 19 grudnia w czwartki o godz. 17.30-19.45
Miejsce: ul. Żelazna 71, II piętro, sala nr 206 (filia Fundacji Mederi)
Zgłoszenia: tel. 22 815 76 03/02, e-mail:

Udział w grupie jest bezpłatny.