WARSZAWA – Rusza nabór rodziców na warsztaty – „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

Z informacji organizatora:

Na czym polega warsztat?

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą „bez klapsa” a raczej z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Spotkania odbywają się w grupie kilkunastu rodziców.  Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową, wykorzystujemy rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazujemy na osobistych doświadczeniach.

Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Ważne jest dla nas wyznaczanie granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywanie swoich emocji i oczekiwań. Przedstawiamy konstruktywne metody i zachęcamy do  ćwiczenia nowych umiejętności.

Jakie korzyści mają rodzice uczestnicący w warsztatach?

* zwiększenie rozumienia powodów swoich dotychczasowych zachowań w relacji z dzieckiem;

* zwiększenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania klapsów i innych niekonstruktywnych metod wobec dziecka;

* wzrost umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji u siebie i u innych;

* poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi  uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych;  

* poznanie alternatywnych metod służących zachęcaniu dziecka do współpracy i wyznaczaniu mu granic;

* ćwiczenie nowych, sprzyjających dziecku wzorców zachowań;

* zmniejszenie poczucia bezradności i bezsilności w sytuacjach trudnych oraz wzrost poczucia kompetencji jako rodzica;

* wsparcie i możliwość skorzystania z doświadczeń innych rodziców.

W obecnej chwili trwa nabór do grupy warsztatowej.

Termin: 18.05-22.06.2012 (piątek)
Godz.: 12:00-14:00
Miejsce: Praskie Centrum Dziecka i Rodziny FDN, Walecznych 59, wejście B II piętro. Warszawa (W trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dzieciom od 12 miesiąca życia, które są gotowe pozostać bez rodziców w sali zabwa, podczas zajęć dla nich przeznaczonych.)
Kontakt i więcej informacji: , 22 616 16 69
Koszt: Udział jest bezpłatny