WARSZAWA – spotkanie pt. „Rodzinna opieka zastępcza”

Będziemy mieć okazję poznania bliżej tematu Rodzinnej Opieki Zastępczej. Dowiemy się jak każdy z nas może wesprzeć dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Poniżej krótka informacja o zaprzyjaźnionym ośrodku:

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej na terenie Warszawy. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej w Warszawie.

Nowopowstałym jak i istniejącym rodzinom pomaga m.in. w:

– problemach wychowawczych

– problemach emocjonalnych

– budowaniu więzi pomiędzy opiekunem a dziećmi

– zaspokajaniu indywidualnych potrzeb dzieci

– kontaktach i pracy z rodzinami naturalnymi dzieci

– problemach organizacyjnych i prawnych

 Pomoc PORT-u obejmuje:

– diagnozę problemów i analizę potrzeb

– konsultacje wychowawcze

– konsultacje indywidualne

– wsparcie przy tworzeniu indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną

– pomoc terapeutyczną

– organizowanie i prowadzenie grup wsparcia

– organizowanie i prowadzenie grup terapeutycznych

– organizowanie i prowadzenie grup psychoedukacyjnych

– koordynowanie pomocy specjalistycznej (prawnej, psychiatrycznej i seksuologicznej)

– wsparcie wolontariuszy w zakresie organizacji czasu wolnego i pomocy w nauce dla dzieci

Zespół PORT-u to: specjaliści ds. pracy z dzieckiem i rodziną, psycholodzy, trenerzy PRIDE. Posiadają oni wieloletnie doświadczenie, stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystają z superwizji. Z Ośrodkiem współpracują: lekarz psychiatra, seksuolog i prawnik.

Miejsce: Klub Mam i Tatusiów na Bielanach
Al. Zjednoczenia 19, Warszawa
Start: 16 września godz. 10.30

Więcej informacji:

Stowarzyszenie „Mamy Czas”
www.mamyczas.wordpress.com

www.facebook.com/stowarzyszenie.mamy.czas