WARSZAWA – Strefa Mocy – rodzicielska grupa wsparcia w Stu Pociechach

Będzie to okazja do:
– spojrzenia na stare problemy z nowej perspektywy i pracy nad nimi,
– otwartego dzielenia się i czerpania z wymiany doświadczeń między rodzicami,
– spróbowania w bezpiecznej i życzliwej atmosferze ćwiczenia innych niż do tej pory reakcji,
– wspierania się nawzajem i szukania siły w momentach, kiedy masz dość i czujesz się bezradny jako rodzic
 
Grupa dla rodziców chcących dzielić się i wymieniać doświadczeniami.
TERMIN: start 14 września 2015, poniedziałki 10.00 – 13.00
MIEJSCE: Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24a Warszawa
KOSZTY UDZIAŁU: 200 zł.
STRONA WWW WYDARZENIA: „Strefa Mocy”

Prowadzenie warsztatów:

Katarzyna Dołęgowska-Urlich, Krzysztof Górski.
 
Liczba miejsc ograniczona. Konieczność rezerwacji miejsca: Zapisy