WARSZAWA – Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci

Data
11 i 12 czerwca 2011r.
sobota i niedziela w godz.: 10:00 – 18:00
Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci

Miejsce
IPSI – Instytut Psychoimmunologii, ul. Dygasińskiego 9, 01-603 Warszawa (Stary Żoliborz)

Idea programu
U podstaw programu „Szczęśliwi rodzice-szczęśliwe dzieci” leży założenie, że tylko szczęśliwi rodzice mogą wychować szczęśliwe dzieci. Na pozór stwierdzenie to może wydawać się banalne czy naiwne a już na pewno oczywiste. Nie wahamy się jednak używać słowa szczęście i wierzymy, że właśnie rodzina jest najlepszym miejscem, żeby tego doświadczać. Mówiąc o szczęściu mamy na myśli postawę czy podejście do życia, któremu towarzyszy poczucie spełnienia, satysfakcji z życia, radości z wzajemnych relacji i wdzięczności wobec rodziny i świata. Proces rodzicielstwa traktowany jest w tym programie jako forma rozwoju osobistego. Relacja z dzieckiem jest katalizatorem tego rozwoju, drogą poznawania, rozwijania i uwalniania się od nieświadomie przenoszonych wzorów zachowań.
Nieomal wszyscy rodzice pragną mieć szczęśliwe dzieci, ale często nie wiedzą, jak to osiągnąć. Zwykle wiedzą, jak ciężko pracować, jak wywiązywać się ze swoich obowiązków, jak opiekować się innymi, ale bardzo rzadko byli uczeni tego, jak mogą dążyć do szczęścia. Poprzez świadome poznawanie, rozumienie i dbanie o siebie, rodzice mogą uwalniać się od nieświadomych skryptów przenoszonych z pokolenia na pokolenie. Mogą nauczyć się, jak tworzyć dom, w którym każdy znajdzie schronienie i przestrzeń dla swojej kreatywności i indywidualności. Program proponuje unikalne metody poznawania i dbania o siebie jako rodzica, jak również uczy konkretnych sposobów budowania szczęścia rodzinnego, u podstaw których leżą jasne i zdrowe granice pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz komunikacja w rodzinie opierająca się na wzajemnym szacunku i akceptacji.

Cele warsztatu
Podczas warsztatów rodzice mogą dowiedzieć się i nauczyć się:

  • jak uwalniać się od starych skryptów i być świadomym rodzicem,

  • co robić, kiedy dziecko jest złe, smutne czy wystraszone,

  • jak rodzic może dbać o siebie,

  • jak pomóc dziecku rozwijać jego naturalny potencjał,

  • jak wymagać, żeby dziecko się nie buntowało,

  • jak mówić i nie ranić,

  • jak harmonijnie łączyć rolę rodzica z innymi rolami w naszym życiu,

  • jak budować szczęście rodzinne.

Dla kogo jest warsztat?
Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich rodziców bez względu na wiek dziecka. Nawet, jeśli dzieci są już dorosłe i prowadzą niezależne życie, ciągle możemy zmieniać naszą relację z dzieckiem tak, żeby było w niej więcej miłości, zrozumienia i wsparcia. Organizatorzy zachęcają też do udziału w warsztacie przyszłych rodziców. Najlepiej zacząć przygotowywać się do roli rodzica zanim podejmiemy decyzję o posiadaniu dziecka. Ma się wówczas największą szansę na to, żeby świadomie powitać dziecko w naszym życiu.

Forma warsztatu
Oprócz krótkiego wprowadzenia teoretycznego, warsztat ma przede wszystkim formę eksperymentalną (ćwiczenia komunikacji, techniki uważności – mindfulness, wizualizacje i wiele innych) tak, żeby umożliwić każdemu z uczestników osobiste doświadczenie. Będzie też czas na omówienie wybranych problemów rodzinnych.
Warsztat trwa przez dwa dni po 8 godzin.

Cena
300 zł od osoby, dla par – 250 zł od osoby.
Cena obejmuje materiały szkoleniowe.

Zapisy
Recepcja IPSI – tel.: 22 839 7443; 663 397443
e-mail:
www.ipsi.pl

Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztacie jest dokonanie płatności na konto IPSI: Bank Millennium S.A. 22 1160 2202 0000 0001 3849 1479 (z adnotacją: Warsztat K. Łukawskiej)

Prowadząca
Krystyna Łukawska jest absolwentką Instytutu Psychologii UW, która mieszka na stałe w Chicago i od ponad 20 lat pracuje jako psychoterapeuta, coach i trener.
Przez wiele lat Krystyna prowadziła w Chicago profilaktyczny program dla młodzieży, szkoląc dorosłych i młodzieżowych trenerów do prowadzenia grup wsparcia i warsztatów dla młodzieży. Prowadziła warsztaty i seminaria dla młodzieży i rodziców nastawione na współdziałanie, uczenie się otwartej komunikacji i porozumienia bez przemocy. Pomagała też w tworzeniu tego programu w Polsce. Krystyna przetłumaczyła i zaadoptowała dla potrzeb rodziców polskich, program dla rodziców opracowany przez E. Mazlish i A. Faber, autorki książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. W oparciu o ten program prowadziła „Szkołę dla rodziców” – dwumiesięczne cykle warsztatów, nastawione na pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Kilka lat temu Krystyna Łukawska opracowała swój autorski program dla rodziców. Podstawy teoretyczne tego programu można znaleźć w jej książce „Szczęśliwi rodzice – Szczęśliwe dzieci”, która ukaże się w maju 2011 nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego. Od wielu lat Krystyna występuje w programach radiowych i regularnie pisze artykuły do polonijnych gazet, popularyzując wiedzę psychologiczną i podejście holistyczne, uwzględniające całościowe widzenie psychiki, ciała, umysłu, duchowości człowieka i jego relacji ze wszechświatem.

Co mówią uczestnicy warsztatu? Jakie korzyści odnieśli z udziału w warsztacie?
„Potrafię nieco łagodniej spojrzeć na siebie jako rodzica. Zrozumiałam, jak wiele problemów mojego dziecka jest moimi problemami. Jak ważna jest komunikacja wiedziałam zawsze, ale teraz dostrzegam jak ważne jest mówienie o uczuciach i dostrzeganie pozytywów”.
„Zrozumiałam, jak ważne jest żebym zatroszczyła się o siebie, chwaliła siebie, wzmacniała siebie i rozumiała siebie. Uświadomiłam sobie, jak ważne jest uczenie dziecka odpowiedzialności i zaufania”.
„Jeśli chcesz mądrze wychowywać dzieci, powinieneś skorzystać z tego typu warsztatów”.
„Dowiedziałam się, jak kochać mądrze dzieci”.
„Warsztaty były prowadzone przez osobę, która pokazywała, że wychowanie to proces i wspaniała przygoda bycia z dzieckiem jako odrębnym człowiekiem”.
„Odnalazłam kierunek do kształtowania swojego wewnętrznego spokoju i radość, że moje dzieci nie będą poddane takiej presji i poczuciu winy, jakim ja byłam poddana”.
„Dało mi to nowe spojrzenie na wychowanie dziecka, przynajmniej na kilka elementów; doskonalsze relacje z partnerem”
„Świetny sposób, aby przy okazji rozmowy o dzieciach, zweryfikować swój pogląd na siebie, partnera, rodzinę, dzieci; jak przy okazji wychowywania dzieci, znajdować harmonię i szczęście. Znakomite!!!”