WARSZAWA – Szkolenie dla nauczycieli „Miękkie lądowanie w szkole”

Z informacji organizatorów:

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:

– Jak rozpoznać gotowość szkolną dziecka

– Z jakimi trudnościami może się spotkać dziecko na nowym etapie edukacji (sfera emocjonalno-społeczna)

– Nowy etap dla dziecka i nowy etap dla szkoły – jak przygotować dziecko do szkoły, jak przygotować szkołę do dziecka

– Jak pracować z dzieckiem, które przejawia trudności w adaptacji do szkoły

Trenerzy: wykwalifikowani psycholodzy Stowarzyszenia Q Zmianom

Termin: 20.10.2012
Godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 50 w Warszawie, Jagiellońska 7
Kontakt: Anna Radziszewska, tel. 505 332 544, www.qzmianom.org
Koszt: szkolenie jest bezpłatne

Podczas warsztatów Stowarzyszenie zapewnia materiały szkoleniowe.
Ilość miejsc ograniczona.