WARSZAWA – Szkolenie dla profesjonalistów „Być mamą”

Z informacji organizatora:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia warsztatów dla mam małych dzieci.

Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje, program Dobry Rodzic-Dobry Start

Osoby prowadzące:

Marlena Trąbińska – Haduch
Aneta Kwaśny

Liczba uczestników: min. 15 osób  

Treści programowe:

Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestników z treściami programowymi przygotowanymi na 10 spotkań warsztatowych przeznaczonych dla mam.

Poruszane zagadnienia to: zmiana w życiu matki po narodzinach dziecka, rola rodzica w życiu dziecka, etapy rozwojowe dziecka w pierwszych 3 latach (zadania rozwojowe, momenty krytyczne), a także aspekty wychowawcze tj. wspieranie dziecka w samodzielności, wyznaczanie mu granic, towarzyszenie w przeżywanych stanach emocjonalnych, pokazywanie dziecku konsekwencji jego działań, wspieranie i chwalenie podejmowanych wysiłków, a także lepsze panowanie nad własnymi emocjami w kontakcie z dzieckiem, by nie podejmować krzywdzących działań.

Oprócz tego w scenariuszu szkolenia przewidziany jest czas na prezentację metody Wideotreningu Komunikacji jako formy pracy z mamami.

Celem tej metody jest wspieranie pozytywnych wzorców zachowań u matek, ich interakcji z dziećmi, będących podstawą do budowania więzi.

Prezentowane nagrania z różnych grup pozwolą uczestnikom szkolenia przyjrzeć się interakcjom matki z dzieckiem i dziecka z matką.

Forma:

Podczas szkolenia wykorzystywane są aktywne formy pracy, umożliwiające Państwu występowanie w dwóch rolach – rodzica oraz prowadzącego warsztat. Dzięki ćwiczeniom w grupie, odgrywaniu scenek, wypowiedziom na forum będzie możliwe wykorzystanie swojego osobistego jak i zawodowego doświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia otrzymają Państwo:

– gotowe scenariusze zajęć z matkami Być Mamą,

– zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia: trwa nabór !!

28-30.09.2012  (piątek, sobota, niedziela).

Godziny: 9:00-18:15 (I, II i III dzień szkolenia)
Koszt: SZKOLENIE BEZPŁATNE
W ramach szkolenia uczestnicy mają zapewnioną kawę, herbatę oraz ciastka podczas przerw kawowych.

Zakwaterowanie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

Ilość osób w grupie ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników do utworzenia grupy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu szkolenia oraz odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia:
Warszawa – Praskie Centrum Dziecka i Rodziny, ul. Walecznych 59.
OSOBY ZAINTERSOWANE PROSIMY O PRZESYŁANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIWOEGO NA ADRES