WARSZAWA – Szkolenie dla rodziców – Cudowne czytanie

Każde dziecko rodzi się geniuszem. Dysponuje ono zdolnościami, które w zależności od przyjętego przez rodzica sposobu uczenia, mogą być rozwijane lub blokowane.

Dzieci uczone czytania metodą Cudowne Dziecko mają świetną pamięć fotograficzną, dostrzegają szczegóły, zaczynają wcześniej mówić, a więc wcześniej odkrywają, że mają wpływ na otaczający świat. Czytając rozumieją sens widzianego tekstu, nawet jeśli nie potrafią go wyartykuować. Z łatwością uczą się czytania w innych językach, łatwiej uczą się matematyki. Po kilku latach czytają bardzo szybko i z łatwością uczą się techniki czytania fotograficznego.

Autorka metody, Aneta Czerska nazywa naukę czytania „skutkiem ubocznym” właściwej stymulacji rozwoju małego dziecka. Dzięki doborowi sposobu nauki czytania rozwijamy zdolności prawopółkulowe. Zdolności te można rozwijać lub blokować w zależności od przyjętej metody nauki czytania czy matematyki.

Niestety nauka szkolna czytania oraz matematyki blokuje powyższe zdolności. To jest przyczyną, dlaczego nie dostrzegamy geniuszu naszych dzieci w wieku szkolnym.

Nauka czytania zajmuje tylko pół minuty dziennie. Na warsztach prowadzonych przez Anetę Czerską rodzice w ciągu jednego dnia przygotowują się do szybkiej i interesującej prezentacji słów, wyrażeń i zdań. Układają sami program nauki dla swojego dziecka, uwzględniając jego wiek, zainteresowania i temperament. Uczą się też wykonywać książeczki, które dziecko potrafi samo czytać. Książeczki są niezwykle ważnym elementem motywującym do dalszej nauki. Pierwszą książeczkę dziecko potrafi przeczytać już po dwóch tygodniach nauki, a po każdym tygodniu kolejną. W świecie, w którym wszyscy naokoło potrafią czytać, radość dziecka z przeczytanej książeczki jest wielka.

Metoda „Cudowne Dziecko” jest jedyną metodą w Europie wszechstronnie rozwijającą zdolności dziecka. Bazuje ona na kartach podobnych do kart, które używał Glenn Doman w swojej metodzie opublikowanej 48 lat temu. Jego sukcesy zainspirowały wielu badaczy. Dzięki temu dziś możemy Państwu zaprezentowac metodę dużo nowocześniejszą, a jednocześnie w pełni naturalną. Metoda „Cudowne Dziecko” wynika w pełni ze sposobu rozwoju mózgu człowieka i wykorzystuje naturalne zdolności dziecka. Uwzględnia wyniki japońskich i australijskich badań naukowych nad rozwojem mózgu i sposobami uczenia się, które prowadzone były przez ostatnie 50 lat. Uwzględnia także specyfikę języka polskiego.

Termin: 11.02.2012
Godz.: 9.00 – 17.00  (dodatkowo 4-ro godzinny wykład wprowadzający – łącznie około 12 godz. zajęć)
Miejsce: ul. Elektoralna 15, Warszawa
Kontakt:   22 292 31 42, 501 184 420
www: www.cudownedziecko.pl
Koszt: 420 zł (liczba miejsc jest ograniczona – 18 osób). O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.