WARSZAWA – wakacyjny intensywny trening umiejętności


Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi. Udział w wakacyjnym treningu daje szansę na zdobycie podstaw umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w społecznych, zanim rozpocznie się kolejny rok nauki, a przy okazji umożliwiają dzieciom kontakt z rówieśnikami. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci, są połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.

Celem zajęć jest:

• trening umiejętności społecznych
• trening umiejętności komunikacyjnych
• trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
• umiejętność współpracy w grupie
• metody radzenia sobie z emocjami
• praca nad przestrzeganiem zasad
• uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
• odreagowanie napięć emocjonalnych
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

Efekty dla uczestników:

• Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
• Podniesienie samooceny, podniesienie pewności siebie,
• Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
• Przeciwdziałanie skłonności do izolacji
• Dzieci nauczą się jak przezwyciężać trudności i dążyć do celu
• Dzieci nauczą się, jak się skutecznie obronić przed atakiem ze strony kolegów,
• Rozwój wyobraźni i postawy twórczej
• Możliwość przepracowania ze specjalistami trudnych sytuacji.

Jak wyglądają zajęcia?

W trakcie zajęć dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami, mają okazję do doświadczania i rozpoznawania własnych potrzeb. Istotną częścią zajęć jest możliwość określania własnych granic, ćwiczenie stawiania granic w kontakcie w rówieśnikami, nauka respektowania granic innych osób. W czasie zajęć ich uczestnicy mają okazję poznawać swoje mocne jak i słabe strony oraz wzmacniać poczucie własnej wartości. Dla wielu dzieci udział w zajęciach jest okazją do wyrażania własnego zdania i do nabycia umiejętności rozwiązywania konfliktów, którą później wykorzystują w szkole czy na podwórku. Udział w Treningu Umiejętności Społecznych daje możliwość odreagowania nagromadzonych napięć fizycznych oraz emocjonalnych. Poprzez naukę współdziałania w grupie pozwala na zdobycie pozytywnych doświadczeń, tak ważnych w rozwoju każdego młodego człowieka. Trening prowadzony jest w ustalonej strukturze zasad i konsekwencji, a dziecko zachęcane jest do pracy poprzez system motywacyjny.

Przed rozpoczęciem terapii obowiązuje konsultacja u naszego terapeuty, tak abyśmy wiedzieli jakie dzieci, z jakimi problemami do nas trafiają. W trakcie konsultacji omawiamy z rodzicem cel pracy, dziecku pomagamy zrozumieć po co mu zajęcia terapeutyczne i czego na nich się nauczy.
Zajęcia będą odbywały się codziennie

Terminy spotkań: I termin: 7.07.2014 – 11.07.2014
II termin : 25.08.2014 – 30.08.2014
Więcej informacji pod nr telefonu 788 670 086

Zapraszamy!