WARSZAWA – Wakacyjny kurs gordonowski

Planowane zajęcia dotyczyć będą poniższych zagadnień:
1.     Teoria uczenia się muzyki E.E.Gordona.
2.     Zasady muzyki, improwizacji muzycznej, harmonii – wykorzystanie posiadanych umiejętności do pracy wg teorii E.E.Gordona.
3.     Koordynacja ruchowo-głosowo-oddechowa – wykorzystanie dorobku choreografa i teoretyka tańca improwizowanego Rudolfa Labana.
4.     Praktyczne zastosowania testów muzycznych E.E.Gordona. Prowadzenie obserwacji postępów dziecka – uczestnika zajęć umuzykalniających.
5.     Metodyka prowadzenia zajęć umuzykalniających wg teorii E.E.Gordona, zastosowanie materiałów dydaktycznych. Analiza zajęć praktycznych prowadzonych przez uczestników szkolenia.
6.     Organizowanie koncertów i innych działań, m.in. parateatralnych, również z udziałem rodziców, promocja zajęć w środowisku lokalnym. Całość w konwencji zawierającej aspekty teorii E.E.Gordona.
7.     Możliwość superwizji zajęć prowadzonych przez uczestników, wsparcie instytucjonalne PTEEG oraz FKE w kontaktach z lokalnymi włodarzami oraz instytucjami edukacji muzycznej, jak i lokalnymi mediami.

Szkolenie w całość liczy 80 godzin, z czego 10 stanowią praktyki pod okiem członków PTEEG – muzyków oraz pedagogów. Osoby, które ukończą kurs oraz z powodzeniem zdadzą egzamin,  otrzymają stosowne zaświadczenie.

Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w dniach od 22 do 31 sierpnia 2011 roku, w blokach 9 godzinnych.
Miejscem zajęć jest:  Niepubliczne Przedszkole „Milusin”
04-987 Warszawa-Wawer, ul. Wał Miedzeszyński 131 c
tel. +48 22 8722216, tel. +48 22 2035522            
e-mail:
Koszt kursu wynosi: 1000zł.
Opłata obejmuje: udział w zajęciach, przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe, w tym „Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną dziecka do lat 6 (książka + płyta)”.
Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz na stronie www.fundacjakreatywnejedukacji.org) i uiszczenia opłaty mija: 10 sierpnia 2011
Zapisy i kontakt:
Jolanta Gawryłkiewicz
tel. +48 602 466 347                       
www.fundacjakreatywnejedukacji.org