WARSZAWA – Warszaty dla rodziców – Miękkie lądowanie w szkole

Na warsztacie rodzice dowiedzą się czym jest gotowość szkolna, jak wspierać dziecko idące do I klasy oraz jak dbać o społeczno-emocjonalny rozwój dziecka.

Termin: 11 września (środa) w godz. 17:00-20:00

Cena za jeden warsztat: 45zł; obejmuje: uczestnictwo w warsztacie, pakiet materiałów szkoleniowych,  poczęstunek.

Istnieje możliwość zapewnienia bezpłatnej opieki nad dzieckiem

Miejsce:  ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61, Warszawa

Zapisy na warsztaty: Anna Radziszewska:  [email protected];   505 332 544

Więcej informacji: www.qzmianom.org