WARSZAWA – Warsztat dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej i impulsywności (ADHD)

Z informacji organizatora:

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom podniesienia własnej samooceny, rozwinięcia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością, odreagowania silnych emocji oraz przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych.

W trakcie spotkań będziemy pracować nad umiejętnością:
•    Samokontroli
•    Współpracy w grupie
•    Wykonywania poleceń
•    Stosowania się do zasad

Na zajęciach wykorzystywane będą:

– elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– elementy metody kinezjologi edukacyjnej Paula Dennisona
– elementy terapii poznawczo – behawioralnej
– elementy treningu zastępowania agresji TZA/ART
– techniki relaksacyjne i ćwiczenia oddechowe
– ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi

Program składa się z 12 spotkań.
Maksymalna ilość dzieci w grupie: 6

Termin i godzina:
1 grupa (dzieci młodsze)- 23.02.2012, czwartki w godzinach 16.30 – 18.00
2 grupa (dzieci starsze) – 27.02.2012, poniedziałki w godzinach 16.30 – 18.00

Miejsce: Pracownia NINTU, Osiedle Bema (ul. Sienkiewicza, róg ul. Bema), Warszawa
Kontakt: , 0 501 767 805, (22)414-52-18
Koszt: 720 pln / całość (płatność za cały warsztat lub w ratach)