WARSZAWA – warsztaty dla rodziców 1-3 lata – Fundacja Dzieci Niczyje

 Na czym polega warsztat?

Na warsztat zapraszamy rodziców dzieci w wieku 1-3 lata, potrzebujących wsparcia w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem. Zabawa to podstawa każdego dnia spędzonego z maluchem, ale czasem przestaje cieszyć i staje się pasmem zmagań: pojawiają się trudne emocje, kłopoty ze stawianiem granic dziecku, maluch nie reaguje na komunikaty rodzice, nudzi się albo buntuje.

Podczas warsztatu rodzice mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie w takich sytuacjach i jak budować relację z dzieckiem, w której zabawa będzie podstawą do wzmocnienia bezpiecznej więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem.

Praca metodą warsztatową zakłada aktywny udział uczestników w proponowanych aktywnościach: dyskusjach, „burzach mózgów”, pracach w parach lub podgrupach. Na spotkaniach uczestnicy oglądają również fragmenty filmików przedstawiające scenki z życia innych rodziców i ich dzieci, na przykładzie których omawiane są poszczególne tematy.

Jakie są korzyści z uczestniczenia w warsztacie?

  • przyjrzenie się swojej relacji z dzieckiem,
  • zyskanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych maluchów,
  • poznanie sposobów wzmacniania więzi z dzieckiem poprzez codzienną zabawę,
  • lepsze rozumienie zachowań dziecka i przyjrzenie się jego perspektywie,
  • zdobycie wiedzy dotyczącej wzmacniania samodzielności i poczucia własnej wartości u dziecka,
  • możliwość spotkania w gronie rodziców, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami wychowawczymi.

Termin: 15.10-03.12.2013, wtorek godz. 12:00-14:30

Miejsce: Praskie Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dzieci Niczyje, Walecznych 59 (wejście B, II piętro), Warszawa

W trakcie trwania warsztatów zapewniamy opiekę dzieciom od 12 miesiąca życia, które są gotowe pozostać bez rodziców w sali zabaw podczas zajęć dla nich przeznaczonych.

Rodziców zainteresowanych wzięciem udziału w warsztacie zapraszamy do przesłania wypełnionego formularza na adres  mailowy  lub na nr faksu 22 672-65-86.