WARSZAWA – Warsztaty dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym

Z informacji organizatorów:

Cele-  Pomoc psychologiczna rodzinie dziecka cierpiącego na mutyzm.

Program

1.Podstawy wiedzy teoretycznej na temat mutyzmu wybiórczego

2.Filmy edukacyjne na temat mutyzmu wybiorczego

3.Skuteczne strategie wychowawcze wspomagające leczenie mutyzmu wybiorczego.

4.Wzajemne wsparcie uczestników warsztatu.

Termin: 23.02
Godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Poradni Terapii Mutyzmu „Mówię”, ul. Bonifraterska 15 lok. 12, Warszawa
Kontakt: 602 236 963
Koszt: 120zł.