WARSZAWA – warsztaty umiejętności wychowawczych – Fundacja Sto Pociech

Warsztaty organizowane przez Fundację Sto Pociech rozpoczną się 25 września.

W programie:

    Jak stawiać i przestrzegać granic?
    Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
    Jak zachęcać dziecko do współpracy?
    Co zamiast karania?
    Jak wspólnie rozwiązywać problemy?
    Jak zachęcać do samodzielności?
    Jak uwalniać dziecko od grania ról?
    Jak chwalić i zachęcać?

Cykl – 10 spotkań po 3 godziny.

Start: 25 września, środa godz. 10:00 – 13:00

Zgłoszenia: wypełnij formularz

Koszt: 490 zł

Więcej informacji:

Fundacja „Sto Pociech”
ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa
Tel/faks: (22) 8870555
www.stopociech.pl