WARSZAWA – Wolontariusz w rodzinie

Z informacji organizatorów:

Naszym podstawowym założeniem jest przekonanie, że nie trzeba być profesjonalistą zajmującym się rodzinami, by udzielić wsparcia i pomocy. Czasem równie cennie jest uważne wysłuchanie czy trafna podpowiedź innego rodzica, który już zmierzył się w swoim życiu z rolą rodzica.

Nie każdy ma w swoim otoczeniu osoby, które znajdą czas na spokojną rozmowę, podzielą się swoim rodzicielskim doświadczeniem, czy potowarzyszą w codziennych czynnościach opieki nad dzieckiem. Chcemy, aby do tych rodziców dotarł nasz wolontariusz.
Jakie są zadania wolontariusza?

Do głównych zadań wolontariusza należy towarzyszenie rodzinie w jej codziennym życiu poprzez:

– rozmowę, uważne słuchanie, wsparcie emocjonalne rodziny,

– dzielenie się swoim doświadczeniem rodzicielskim,

– pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych przy dziecku,

– wspólną zabawę z rodzicem/rodzicami i dzieckiem, w domu lub na placu zabaw,

– spacery z rodziną lub wspólne robienie codziennych zakupów,

– zapoznawanie rodziny z dostępnymi ofertami pomocy rodzinie proponowanymi przez różnego rodzaju instytucje i organizacje,

– włączanie rodziny w życie lokalnej społeczności,

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariusz w rodzinie to osoba, która:

– sama jest rodzicem,

– jest życzliwa i otwarta na innych ludzi,

– jest wolna od uprzedzeń,

– potrafi uważnie słuchać,

– jest empatyczna i dyskretna,

– chce podzielić się swoim doświadczeniem w byciu rodzicem,

– raczej pokazuje alternatywy niż daje „złote rady”,

– nie ocenia innych,

– jest obowiązkowa i można na niej polegać,

– jest chętna podzielić się swoim czasem w wymiarze ok.2h w tygodniu,

– jest asertywna, umie stawiać granice,

– nie akceptuje przemocy,

– nigdy nie weszła w konflikt z prawem.

Jeśli jesteś taką właśnie osobą, nawet jeśli nie posiadasz wiedzy fachowej z zakresu pielęgnacji dziecka, jego rozwoju czy kontaktu z rodziną, możesz zostać wolontariuszem w jednej z rodzin biorących udział w projekcie.

Jak zostać wolontariuszem?

Jeśli czujesz, że chcesz zostać wolontariuszem wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres .

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 616 16 69.