WARSZAWA – Zajęcia i spotkania dla rodziców

– „Cóż za zmiana… Jestem MAMA!”

Warsztat obejmuje 10 spotkań 1 raz w tygodniu po 2 godziny.

Stała zamknięta grupa 6-10 osobowa.

Najbliższy edycja warsztatu rozpoczyna się 16 stycznia 2013 r., zaplanowana już druga edycja startuje 6 marca 2013 i trwa do 15 maja.

Godziny spotkań to 12:00-14:00.

Udział w zajęciach pozwoli na:

– odnalezienie się w roli mamy, podniesienie poczucia kompetencji rodzicielskich;

– nauczenie się rozpoznawania emocji własnych i dziecka oraz sposobów radzenia sobie z nimi;

– zrozumienie potrzeb rozwojowych dziecka oraz adekwatnego reagowania na nie;

– poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, reagowania na trudności dziecka;

– poznanie sposobów na konsekwentne wychowywanie dziecka bez używania przemocy;

– zdobycie umiejętności konstruktywnego wzmacniania swojego dziecka;

– podzielenie się swoimi trudnościami z innymi mamami.

– „Bez klapsa. Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?  

warsztat dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat, bez udziału dzieci.

Warsztat obejmuje  6 spotkań 1 raz w tygodniu po 2 godziny.

Stała zamknięta grupa 8-14 osobowa.

Najbliższy warsztat rozpoczyna się 18 stycznia 2013 r. zaplanowana już II edycja startuje 1 marca 2013 i trwa do 5 kwietnia. Warsztat będzie odbywał się w godzinach 17:00-19:00.

Udział w warsztacie pozwoli na:

– zwiększenie świadomości swoich uczuć, myśli, przekonań, potrzeb,

– lepsze rozpoznawanie motywów swoich działań,

– zdobycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli,

– poszerzenie umiejętności wychowawczych, które pomogą rodzicom wychowywać dzieci bez przemocy,

– poznanie i możliwość ćwiczenia nowych, bardziej sprzyjających dziecku wzorców zachowań.

– Darmowe walentynkowe spotkanie dla rodziców z dziećmi.
Zajęcia edukacyjne, ciekawe i twórcze sposoby spędzania wolnego czasu z dzieckiem, pomysły na kreatywne zabawy. 17 luty, godz. 13:00-15:00

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „EDUKACJA” Ul. Żeromskiego 14, Warszawa
Kontakt: 22 865-14-20 lub 606-253-800 www.problemy-szkolne.pl