WARSZAWA – Zajęcia rozwojowe dla dzieci

Zajęcia mają pomóc dzieciom nawiązać kontakt z rówieśnikami, a rodzicom dostarczyć odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju i wychowania dzieci. Cykl spotkań opiera się na połączeniu różnorodnych metod, aby wspomagać rozwój społeczny, emocjonalny oraz intelektualny dziecka.

Metody wykorzystywane podczas zajęć: Metoda C. Orffa, W. Sherborn, M. Montessorii oraz zabawy integracyjne z chustą animacyjną itp. Zajęcia prowadzone są z dużą ilością materiałów, atrakcyjnych dla dziecka: piłki, chusty organowe, chusta animacyjna i magnesowe rybki, kocyki, bańki mydlane, lejki, pojemniczki. Zabawom towarzyszy muzyka dziecięca.

Głównym założeniem zajęć Hopsasa jest stymulowanie rozwoju dziecka względem jego możliwości na zajęciach i w środowisku domowym.

Termin:  czwartki
Godz. 10.00-11.00
Miejsce:  Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1, Warszawa
Kontakt:  22 743 87 10, 679 84 69
Koszt: 80zł./m-c