Webinarium „Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne”

 
W całym kraju, w tzw. Tygodniu Biblioterapii (od 14 do 19 listopada), pod wspólnym hasłem: Czytanie  pomaga, odbędą się liczne wydarzenia promujące czytanie i biblioterapię. Z tej okazji 14 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00  zapraszamy na webinarium „Czytanie pomaga” prowadzone przez dr Wandę Matras-Mastalerz.
 
Webinarium, to wykład internetowy przeprowadzany za pomocą specjalnie do tego przygotowanej platformy. Aby wziąć udział w webinarium wystarczy dostęp do internetu oraz głośniki lub słuchawki. O wyznaczonej godzinie należy zalogować się do platformy webinaryjnej wchodząc na podany przez organizatora link (znajdą go Państwo poniżej). Rejestracji najlepiej dokonać 10 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.
 
Webinarium „Czytanie pomaga. Literatura jako narzędzie terapeutyczne” będzie próbą wskazania potencjału tkwiącego w biblioterapii i możliwości wykorzystania jej w procesie „umacniania” czytelnika. Książki mogą stać się elementem działań  z zakresu profilaktyki, terapii, wychowania, edukacji i socjalizacji odbiorców w każdym wieku. Obcowanie z dziełem literackim może mieć właściwości terapeutycznie  wtedy, gdy pomiędzy utworem a odbiorcą zajdą relacje opierające się na  trzech zasadniczych funkcjach: sprawiającej przyjemność, łagodzącej napięcie psychiczne oraz prowadzącej do rozwoju (przemiany). Książki mogą stanowić remedium na indywidualne problemy emocjonalne i prowadzić do pozytywnego przewartościowania negatywnych doświadczeń poprzez dostarczanie wzorców osobowych oraz treściowych matryc do interpretacji.
 
dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej i edukacyjnej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców działającym przy UP w Krakowie.
 
Jak zalogować się na platformę webinaryjną?
 
Aby wziąć udział w webinarium wystarczy kliknąć w link: https://frsi.clickmeeting.com/czytanie-pomaga-literatura-jako-narzedzie-terapeutyczne oraz podać swoje imię i adres mailowy, (można również włączyć opcję sprawdzania swojego sprzętu), następnie kliknąć przycisk „Wejdź”.
 
Rejestracji najlepiej dokonać 10 minut przed spotkaniem i czekać na jego rozpoczęcie.
 
W trackie spotkania osoba je moderująca, będzie służyć pomocą w razie jakichkolwiek trudności.
 
Aby wziąć udział w spotkaniu nie trzeba mieć kamerki internetowej – wystarczy połączenie internetowe, słuchawki lub głośniki.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
 
Przed udziałem w spotkaniu prosimy także o zapoznanie się z informacjami zawartymi tutaj: http://www.biblioteki.org/webinaria/Przed_udzialem_w_webinarium_to_warto_wiedzie-.html.
 
Możliwość przeprowadzenia webinarium dzięki wsparciu i pomocy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.