WROCŁAW – Jak okazywać dziecku miłość – warsztaty dla rodziców

W programie zajęć m.in. zagadnienia:

EMOCJE – jak uczyć wyrażania, jak okazywać
POTRZEBY – jak uczyć zaspokajania, by dziecko pozostało w zgodzie ze sobą i z innymi
KŁOPOTY WYCHOWAWCZE – rozwiązywanie zgodnie z zasadą wygrany – wygrane (rodzic/opiekun – dziecko)
GRANICE – uczenie budowania granic i odnajdywania się w nich (zdolności przystosowawcze)
POROZUMIEWANIE SIĘ – jak słuchać, żeby dzieci mówił, jak mówić, żeby dzieci słuchały; posłuszeństwo czy współpraca

Prowadzący: Łukasz Krawętkowski – Psychoterapeuta, psycholog, trener; odbywa szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie akredytowanym przez European Association for Gestalt Therapy (EAGT), International Federation of Gestalt Training Organisations (FORGE) oraz European Association for Psychotherapy (EAP) mające na celu uzyskanie europejskiego certyfikatu psychoterapeuty; posiada wykształcenie pedagogiczne; prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych; zajmuje się interwencją kryzysową oraz doradztwem rodzinnym; prowadzi szkolenia kompetencyjne i specjalistyczne z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty rozwoju osobistego i umiejętności psychospołecznych (m. in. szkolenia dla kuratorów sądowych z zakresu przemocy seksualnej; dla policji i pracowników socjalnych z zakresu interwencji kryzysowej). W swojej pracy promuje styl życia określany jako zdrowa higiena psychiczną, z wykorzystaniem zasobów tkwiących w człowieku. W swojej pracy kieruje się fenomenologiczym podejściem do człowieka, uwzględniającym jego możliwości twórczego przystosowania się do sytuacji, w której się znajduje. http://www.proces.net.pl/

Rezerwacja: Aby zapisać się na zajęcia prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowego na podając w nim:

– tytuł i termin zajęć,
– imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w zajęciach,
– oraz nr telefonu kontaktowego do Państwa.

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie mailowe.

Termin: 14.12.2011 (środa) w godz. 17:30-20:30
Cena: 50 zł /os.

Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji
ul. Paulińska 4/8, sala nr 21 (1 piętro)
Wrocław
www.strefainspiracji.pl