WROCŁAW – Otwarta konferencja „Nie ma dzieci – są ludzie”

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań już 14 lutego, podczas otwartej konferencji: „Nie ma dzieci – są ludzie” .

Konferencja adresowana jest do wszystkich: dzieci, rodziców i pedagogów. Wydarzenie przygotowane zostało w ramach Roku Korczakowskiego, ustanowionego przez Rzecznika Praw Dziecka.

– Konferencje zainicjowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka poświęcone są postaci Janusza Korczaka, znakomitego pedagoga i lekarza – mówi Agnieszka Piasecka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, koordynator tego wydarzenia. – Ale nie koncentrujemy się na analizie biografii tego człowieka i martyrologii jednostki. Skupiamy się na Jego przesłaniu pedagogicznym. Nieprzemijającą wartością koncepcji Korczaka jest bowiem olbrzymi humanizm, nastawienie na jednostkę i przeświadczenie, iż każde dziecko jest wartościowym człowiekiem, zasługującym na taki sam szacunek jak osoba dorosła. To właśnie chcemy przypomnieć dorosłym i… powiedzieć dzieciom, bo na ich obecność szczególnie liczymy.

Pierwsza część konferencji prowadzona będzie przez najmłodszych: gimnazjalistów i licealistów. Na sali odbędzie się między innymi posiedzenie sądu koleżeńskiego, który w koncepcji Korczaka odgrywał wiodącą rolę wychowawczą.

Druga część spotkania to wykłady „dorosłych” – gości specjalnych, m.in.: sędzi Anny Marii Wesołowskiej, prof. dr hab. Alicji Chybickiej, Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka.

– W przenośni można powiedzieć, że Korczak był pierwszym i najważniejszym Rzecznikiem Praw Dziecka w Polsce – mówi Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka, główny organizator i pomysłodawca konferencji – Zainicjował lekcje praw dziecka ale także dał na wszystkim lekcje do odrobienia.

Jak obiecują organizatorzy – konferencja, w sposób „uwolniony” od moralizowania, ma – zgodnie z ideą Korczaka – pokazać, jak powinniśmy postępować z dziećmi, by nie naruszyć (wzajemnego!) prawa do wolności i do godnego życia. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich wrocławian.

Spośród wielu praw, o których pisał i o które walczył Korczak, jako zasadnicze należy wymienić:

1.    Prawo do szacunku

2.    Prawo do niewiedzy

3.    Prawo do niepowodzeń i łez

4.    Prawo do upadków

5.    Prawo do własności

6.    Prawo do tajemnicy

7.    Prawo do radości

8.    Prawo do wypowiadania swoich myśli i uczuć

9.    Prawo do dnia dzisiejszego

Konferencja „Nie ma dzieci – są ludzie”
Termin: 14 luty 2012
Godz.: 10.00 – 16.00
Miejsce: Wrocław -Uniwersytet Przyrodniczy, Aula Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki 24A
Kontakt: Aby potwierdzić swój udział wystarczy (do 10 lutego) zadzwonić (22)583 66 00 lub wysłać e-maila . Potwierdzenie jest konieczne z uwagi na to, iż organizatorzy przewidzieli dla uczestników nie tylko poczęstunek, ale i drobne upominki promujące postać Janusza Korczaka.

Organizatorzy konferencji: Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Nauczycieli oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.