WROCŁAW – Wykład – Ekstremofile – cóż to takiego?


– Młody ekspert Michał odkryje przed uczestnikami PAD fascynujący świat biologii. Opowie o organizmach, które z naszej perspektywy żyją w skrajnie trudnych warunkach środowiskowych. Należą do nich m.in. bakterie zombie, które według badaczy mogły zapoczątkować życie na naszej planecie. – zapowiada dr Anetta Pereświet-Sołtan, koordynatorka projektu na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW.

 Młody ekspert jest uczeniem piątej klasy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Długołęce. Interesuje się przyrodą, akwarystyką i wędkarstwem. Przynależy do szkolnego koła przyrodniczego i turystycznego. Nie są mu obce niesporczaki, słonaczki i inne organizmy żyjące w skałach lub pod lodem.

 – Michał uwielbia dzielić się swoją pasją i dlatego postanowił zostać wykładowcą w ramach Polskiej Akademii Dzieci. – z dumą o synu opowiada Iwona Maszko. – Jest bardzo aktywnym chłopcem. Pływa i bardzo dobrze jeździ na nartach. Marzy o podróży do Indii i na Wyspy Galapagos. – dodaje mama Michała.

 – w kwietniu naszym dorosłym ekspertem, jest wybitnym naukowiec, który za swoje zaangażowanie w popularyzowanie nauki otrzymał wiele nagród m.in. od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. – podkreśla dr Anetta Pereświet-Sołtan. – Dr Józef Krawczyk jest autorem licznych programów edukacyjnych, podręczników i zeszytów ćwiczeń do nauczania biologii w gimnazjum, przewodników metodycznych dla nauczycieli oraz licznych publikacji naukowych z zakresu ekologii i ochrony środowiska. – dodaje koordynatorka.

W ramach Polskiej Akademii Dzieci dorosłymi ekspertami byli: gitarzysta Leszek Cichoński, przewodnicy psów z Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu Dorota Adamek-Nowak, Magdalena Białoń-Chalecka i Grzegorz Borkowski, jeden z nielicznych w Polsce ekspertów w zakresie zwalczania terroryzmu morskiego i piractwa prof. DSW dr hab. Krzysztof Kubiak, astronom dr Paweł Preś oraz reporterka i prowadząca wrocławskie Fakty w TVP Wrocław Agata Dzikowska.

Polska Akademia Dzieci to projekt, w którym wykłady prowadzą zarówno mali, jak i dorośli wykładowcy. Dzięki temu młodzi naukowcy mogą prezentować oraz poszerzać swoją wiedzę. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątek. Na pierwszym wykładzie uczestnicy uroczyście otrzymali imienne indeksy uczelni. Idea PAD zakłada, że słuchacze wykładów na kolejnych zjazdach sami mogą opowiedzieć o swoich pasjach, wcielając się w rolę eksperta. W tym roku projekt PAD jest realizowany w 20 ośrodkach w Polsce dla około 6 000 dzieci.

Patronat honorowy nad Polską Akademią Dzieci objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec.

Młody ekspert: Michał Maszko (11 lat)

Dorosły ekspert: dr Józef Krawczyk, popularyzator wiedzy ekologicznej i dydaktyki biologii z Pracowni Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosi wykład na temat „W jaki sposób żywe organizmy informują o zanieczyszczeniu środowiska?”

Moderator spotkania: Tomasz Markowski (lat 7,5), młody wykładowca z marcowego spotkania PAD

Wykład szósty – Termin: 26 kwietnia 2013 r., Tytuł: „Ekstermofile – cóż to takiego?”
Godz. 11.00
Miejsce: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, ul. Strzegomska 55, aula, Wrocław
Kontakt: www.dsw.edu.pl