Wsparcie dla dzieci z autyzmem – Fundacja Silentio

Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka  samoistnie interakcji społecznych a także brak zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności.          

Misją Fundacji SILENTIO, nieprzerwanie od 5 lat jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Aktualnie pod opieka Fundacji znajduje się 250 dzieci z terenu całego kraju. W ramach działalności charytatywnej fundacja Finansuje:

  • leczenie, terapię i edukację osób autystycznych
  • turnusy rehabilitacyjne
  • pomoc w opiece nad osobami autystycznymi w ich środowisku domowym, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osoby autystycznej oraz jej rodziny

Od 2012 roku Fundacja Prowadzi ośrodek terapii dla dzieci autystycznych. Pomoc terapeutyczną otrzymuje stale około 40 dzieci. W bieżącym roku Fundacja SILENTIO planuje rozpoczęcie budowy ośrodka mieszkalnego dla dorosłych osób autystycznych, aby po śmierci ich rodziców znalazły w nim opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
 
Autyzm, to niepełnosprawność pełna wyzwań i ogromnych nakładów pracy, co za tym idzie to znaczących wydatków wykraczających znacznie poza możliwości finansowe przeciętnej rodziny.

Jak najwcześniej podjęte działania już u małych dzieci pozwalają na to, aby w przyszłości miały szansę stać się samodzielnymi ludźmi. Brak właściwej terapii i odpowiednio realizowanej edukacji skazuje je na dożywotnie kalectwo.

Aby lepiej sprostać potrzebom dzieci autystycznych staramy się pozyskać dodatkowe pieniądze m.in. z Państwa 1% podatku. Wszystkie pieniądze uzyskane z wpłat przeznaczane są na działalność pożytku publicznego zgodnie z przyjętymi celami statutowymi naszej fundacji.

Dziękujemy za zaufanie i pomoc dla dzieci autystycznych. Mamy nadzieję, że wielu podatników przekaże 1% podatku Fundacji SILENTIO.

Jak przekazać 1% podatku za 2013 rok?

W odpowiednią rubrykę PIT za 2013 rok wystarczy wpisać numer pod jakim identyfikowana jest organizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS: 0000326128 i właściwą kwotę obliczonego jednego procenta podatku zaokrągloną w dół. Przekazanie 1% podatku wskazanego w PIT dokona naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego.

Można również przekazać darowiznę na cele statutowe Fundacji SILENTI O (kwota darowizny podlega odliczeniu od podatku):

Bank PKO SA: 42 1240 1125 1111 0010 2381 3466 1%Państwa podatku to 100% szansy dla autystycznych dzieci – POMÓŻMY IM RAZEM…