Wyniki badań EU NET ADB dotyczące nadużywania Internetu przez dzieci i młodzież

Projekt badawczy EU NET ADB jest największym dotychczas przeprowadzonym europejskim badaniem dotyczącym problemu nadużywania Internetu wśród młodzieży. Badania przeprowadzono na zlecenie Komisji Europejskiej w Polsce, Grecji, Niemczech, Rumunii, Hiszpanii, Holandii i Islandii. W całej Europie próba badawcza wyniosła ponad 13 000 respondentów w części ilościowej i ponad 120 wywiadów pogłębionych w części jakościowej.

Jak dotąd są to największe w Polsce badania dotyczące nadużywania Internetu przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie gimnazjalistów liczącej 2045 osób  – mówi Szymon Wójcik, koordynator badania w Polsce. Pozwoliły one na oszacowanie skali problemu i przybliżyły do odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mogą sprzyjać jego powstawaniu. Co więcej, stwierdziliśmy, że chłopcy są bardziej narażeni na nadużywanie niż dziewczęta, a także, że problem dotyka w większym stopniu młodzieży starszej.

Nadużywanie Internetu może prowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji dla jednostki i jej otoczenia. Jest to szczególnie groźne w odniesieniu do dzieci i młodzieży, które znajdują się w fazie intensywnego rozwoju. Jednocześnie to właśnie młodzi ludzie są na ten problem najbardziej narażeni, ponieważ to oni najintensywniej korzystają z Internetu. Naukowcy ciągle starają się zrozumieć, co wpływa na to, że niektórym użytkownikom sieć wymyka się spod kontroli.

Coraz częściej dzwonią do nas młodzi ludzie, którzy spędzają dużo czasu przed komputerem. Martwią się, że są uzależnieni od Internetu – komentuje Marta Wojtas, koordynator projektu Helpline.org.pl. – Co ważne, problem nadużywania sieci najczęściej jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, gdyż spędzanie dużej ilości czasu przed komputerem na ogół jest sposobem radzenia sobie z innymi problemami – dodaje.

Na problem nadmiernego korzystania z Internetu Fundacja Dzieci Niczyje zwróciła uwagę w kampanii „W którym świecie żyjesz?” w lipcu br. W ramach kampanii (prowadzonej wspólnie z NASK) przygotowana została publikacja „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”, w której poruszono kwestie praktyczne i teoretyczne związane z tym zagadnieniem.

Elementem kampanii jest także scenariusz zajęć dla nauczycieli szkół  „Dzień z życia”. Jest on poświęcony problemowi nadmiernego korzystania z Internetu i komputera, również w kontekście gier.

Materiały wykorzystywane w kampanii dostępne są na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl/nadmierne-korzystanie. Więcej o badaniach EU NET ADB na stronie www.fdn.pl/eu-net-adb.

(opracowano na podstawie materiałów prasowych K.Z.)