WARSZAWA – Zachowania agresywne – warsztat dla rodziców nastolatków


Zapraszamy na trzecie z cyklu sześciu spotkań edukacyjnych dla rodziców nastolatków z zakresu zachowań ryzykownych. 
 
Wielu rodziców zastanawia się czy agresja u dziecka jest naturalnym objawem dorastania czy zachowaniem ryzykownym, które niezatrzymane może doprowadzić do poważnych problemów. Podczas zajęć odpowiemy sobie na pytania skąd bierze się agresja, jakie są jej źródła, jak się przejawia czyli po czym rozpoznać, że zachowanie wykracza poza normę. Ponadto zastanowimy się jakie zachowania agresywne w życiu dziecka pełnią funkcję oraz jak reagować i jakie podjąć działania w celu niedopuszczenia do rozwoju nieakceptowanych postaw.
 
Tematy kolejnych spotkań:

14 listopada – Przedwczesna inicjacja seksualna.
20 listopada – Zaburzenia odżywiania
12 grudnia – Jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym.
 
Wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum „Sami Sobie” przy ul. Tarczyńskiej 11/24.

Zapisy i informacje: tel. 792 765 790, [email protected]


Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.