Piękny Umysł Dziecka

Z informacji organizatorów:

Nasza akcja obejmuje szereg działań przy pomocy których chcemy osiągnąć nasz cel. Realizujemy je w formie 3 projektów skierowanych do dzieci (Akademia Dziecka), rodziców (Akademia Rodzica) i pedagogów (Akademia Pedagoga).

AKADEMIA DZIECKA

W maju i czerwcu 2012 roku zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci z 8 warszawskich szkół podstawowych, których celem był rozwój potencjału intelektualnego i  osobistego  najmłodszych.  Warsztaty  zatytułowaliśmy „W zaczarowanej bibliotece”, a poprowadzili je doświadczeni trenerzy naszej Akademii. Program warsztatu jest prawdziwą podróżą czytelniczą, a w zabawy z tekstem wplecione są treści, obejmujące trening pamięci, rozwój kreatywności i koncentracji uwagi oraz aktywności wzmacniające poczucie własnej wartości i kompetencji osobistych.

Kolejnym działaniem w ramach tego projektu była wspólna akcja edukacyjna Akademii Nauki i międzynarodowej organizacji AIESEC. Do warszawskich szkół zawitali zagraniczni studenci, którzy uczyli dzieci o swoich kulturach, promowali otwartość na innych i globalną tolerancję. Projekt skierowany był do 10 szkół podstawowych.

AKADEMIA RODZICA

Bardzo ważnym elementem Kampanii jest nasza oferta skierowana do rodziców. Akademia Rodzica jest inicjatywą, która zrodziła się z potrzeby rodziców chcących poszerzyć wiedzę na temat wspierania swoich dzieci w ich rozwoju zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym. Potrzeba ta często pojawia się dopiero u rodziców młodzieży gimnazjalnej, ale jak wiemy sytuacje wychowawcze pojawiające się w tym wieku mają swoje korzenie znacznie wcześniej. Dlatego nasza kampania skierowana jest do rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale również do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Proponujemy udział w bezpłatnym seminarium – zajęciach pogłębiających umiejętności wychowawcze. W trakcie organizowanych przez nas zajęć rodzice dowiedzą się, jak uwarunkowany jest rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, odkryją indywidualne predyspozycje swoich podopiecznych, nauczą się  jak wspierać dzieci w zarządzaniu swoim czasem, rozwijaniu pamięci i umiejętności efektywnego uczenia się, a tym samym, doświadczać siebie jako spełnionego rodzica. Poznają także zagadnienia związane z wartościami, jakie niesie za sobą czytelnictwo. Nasze seminarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z nowoczesnymi metodami wspierania dziecka jak np. zarządzanie czasem i coaching rodzicielski, jak również do wymiany rodzicielskich doświadczeń.

Program seminarium obejmuje:

– wykłady 5 ekspertów dla ok. 200 rodziców w sali hotelu Polonia Palace w Warszawie przy Al. Jerozolimskich dn. 6 października 2012 r.. Głównym prelegentem jest pani Dorota Zawadzka. Seminarium zainicjuje serię warsztatów, realizowanych w ciągu następnych tygodni.

– zajęcia edukacyjne dla dzieci dla ok. 100 dzieci, prowadzone podczas trwania seminarium dla rodziców w siedzibie Akademii Nauki

– warsztaty dla 200 rodziców, prowadzone w salach szkoleniowych Akademii Nauki od października do grudnia 2012 r.

W ramach wykładów i warsztatów proponujemy rodzicom tematy, dające im wiedzę i umiejętność wsparcia dzieci w rozwoju na każdej płaszczyźnie: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej. Nasi eksperci poprowadzą zajęcia:

-„Mamo, nie wyrabiam się!” czyli zarządzanie czasem dla juniorów -prowadząca Dorota Zawadzka

-„Coaching Rodzicielski” czyli jak być coachem dla swojego dziecka-prowadząca Alicja Stankiewicz

-„Piękny umysł dziecka” – rzecz o niezwykłym intelekcie dziecka-prowadząca Joanna Misiek-Zbierska

-„Magia pamięci” – czyli jak być supertrenerem pamięci swojego dziecka-prowadzący Jędrzej Cytawa

-„Magia czytania” – czarodziejski świat literatury dziecięcej

Równolegle z warsztatami dla rodziców, w siedzibie Akademii Nauki, odbędą się bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadzone przez naszych trenerów. Ich celem jest, oprócz dobrej zabawy, rozwijanie zdolności twórczego myślenia, rozwój kreatywności i ciekawości poznawczej. Program łączy w sobie elementy klasycznego treningu twórczości, wykorzystuje szereg technik plastycznych (kolaż, lepienie z gliny i plasteliny, rysunek). Proponujemy dzieciom również zabawę w szalonych naukowców – tworzymy laboratorium, w którym konstruujemy prawdziwy wulkan! Chcemy pokazać dzieciom,  że nauka potrafi być fascynującą i niezwykle przyjemną przygodą.

AKADEMIA PEDAGOGA

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły w grudniu 2012 roku we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 25 w Warszawie zaprosimy dyrektorów i pedagogów na konferencję poświęconą tematyce stymulacji kreatywności w nauczaniu. Jesteśmy przekonani, że jedną z podstawowych potrzeb i wartości współczesnego człowieka jest postawa twórcza, pozwalająca kreować zmiany i twórczo się do nich adaptować. Stymulacja kreatywnych zachowań stanowi niezbędny warunek w procesie nabywania wiedzy oraz czyni ten proces radosnym i inspirującym doświadczeniem, a kształcenie ludzi twórczych powinno rozpoczynać się już na poziomie edukacji elementarnej. Mamy nadzieję, że konferencja zgromadzi wielu praktyków, mogących podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem na polu innowacji edukacyjnych.

Akademia Rodzica jest kolejną edycją inicjatywy, który zrodziła się z potrzeby rodziców, chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności wspierania swoich dzieci w  rozwoju zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym.