Po maluchu

Z informacji organizatorów:

Kampania społeczna „PO MALUCHU !?” promuje abstynencję w czasie ciąży wśród młodych ludzi w wieku 16-30 lat, korzystających z usług lokali studenckich, pubów, dyskotek, lokali gastronomicznych. Docieramy do nich z informacją, że kobieta pijąca alkohol w czasie ciąży może zaszkodzić życiu i trwale uszkodzić zdrowie swojego dziecka.

Organizatorem kampanii jest Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”, która od 2007 r. zajmuje się wspieraniem rodzicielstwa zastępczego i pracą z dziećmi z Płodowym Zespołem Alkoholowym, w skrócie nazywanym FAS – Fetal Alcohol Syndrome (więcej informacja w zakładce FAS). Współorganizatorem jest firma reklamowa „DVA-Polska”, która współpracuje z Fundacją od jej powstania, świadcząc nieodpłatne usługi. Osoby tam pracujące są wolontariuszami w Fundacji i angażują się w działalność społeczną.

Syndrom FAS jest poważnym i zaskakująco częstym schorzeniem. Wiele matek nie potrafi zdiagnozować, skąd biorą się różne problemy ich dziecka. Wiele matek nie chce się przyznać, że piło alkohol w ciąży. Nasze doświadczenie w pracy z dziećmi z FAS wskazuje jak ważna jest profilaktyka i szerzenie wiedzy o konieczności abstynencji w czasie ciąży.

To bardzo realne zagrożenie – wiele kobiet w ciąży uważa, że mały drink czy piwko nie zaszkodzi maluchowi. Zgadzają się na wypicie „po maluchu”. Funkcjonuje wiele mitów, którymi się tłumaczą: że dziecko lepiej śpi, jest spokojniejsze, że ponoć nawet lekarze zalecają lampkę wina, że na początku ciąży można… NIE MOŻNA!

NIE MA BEZPIECZNEJ DAWKI ALKOHOLU W CIĄŻY!

NAWET MAŁA ILOŚĆ SZKODZI ŻYCIU DZIECKA!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną „PO MALUCHU !?”.

Zespół Organizacyjny

pomaaluchu

FAS – nie pij w ciąży!

FAS (Fetal Alcohol Syndrome – Płodowy Zespół Alkoholowy)

Jest zaburzeniem dotyczącym rozwijającego się płodu, będącym skutkiem narażenia go na działanie alkoholu. Efekty mogą być groźne lub średnio nasilone i wyrażają się: obniżeniem IQ, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, aż do wad serca, dysfunkcji mózgu i śmierci włącznie.

FAS to zespół wad wrodzonych, somatycznych (dotyczących ciała) oraz neurologicznych (układu nerwowego, głównie mózgu). Wady te obejmują: specyficzny wygląd twarzy (dysmorfia); zaburzenia wzrostu; dysfunkcje mózgu (problemy z zachowaniem i uczeniem się).

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE:

–        Bariera łożyska nie jest skuteczna w przypadku leków, wirusów i alkoholu.

–        Nie określono minimalnej dawki alkoholu, o której można by powiedzieć, że jest całkowicie bezpieczna dla rozwoju dziecka.

–        Nie ma takiego napoju alkoholowego, który wypity przez matkę w okresie ciąży jest bezpieczny dla jej dziecka.

–        Szkody wywołane przez alkohol w okresie ciąży są proporcjonalne do ilości i częstotliwości wypijanego przez kobietę alkoholu.

–        Choć alkohol może mieć negatywny wpływ na wszystkie komórki i narządy, to szczególnie wrażliwy na działanie alkoholu jest mózg dziecka. Już w bardzo wczesnym okresie ciąży może zostać trwale uszkodzony.

–        Alkohol powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie, niż inne substancje łącznie z marihuaną, heroiną i kokainą.

W Polsce co roku rodzi się ok. 1000 dzieci z pełnoobjawowym FAS!

Dziesięć razy więcej dzieci ma inne zaburzenia związane z alkoholem, opisywane jako FASD, czyli Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych).

www.pomaluchu.pl